Gerb
Постоянно представителство на Република България към ООН
Ню Йорк, САЩ
Събитие на тема “Овластяване на уязвимите групи чрез академичен дебат"
12.02.2018
Print
Email

Българските младежки делегати към ООН Ралица Диканска и Ася Панджарова организираха събитие на тема “Овластяване на уязвимите групи чрез академичен дебат” съвместно с младежките делегати на Румъния и Чехия. Проявата се състоя в Постоянното представителство на Румъния към ООН на 2 февруари 2018 г.

Основният фокус на събитието беше върху дебата като начин за овластяване на младите хора чрез изграждане на умения за представяне на аргументи и отстояване на позиция, както и като средство за провокиране на диалог и разпространяване на идеи. В началото на събитието беше представен кратък демо-дебат от представители на нюйоркската лига за градски дебатии университета Сейнт Джон.

Българските младежки делегати представиха пример как дебатът може да бъде използван като средство за насърчаване на млади хора за изпълнение на общи проекти. Те споделиха за своя предстояща кампания в български университети, целяща ангажиране на академичната общност с изпълнението на Целите за устойчиво развитие с акцент върху правото на качествено образование, правото на труд, правото на здраве и др.

По време на последвалата дискусия бяха обсъдени възможностите за включване на дебата в работата на всички младежки делегати към ООН като добър начин за провокиране на критично мислене у младите хора, както и за създаване на възможности за споделяне на мнения и идеи. 

Събитие на ЕС и Китай по правата на хората с увреждания
Събитие на българските младежки делегати към ООН по линия на 56-та сесия на Комисията за социално развитие на ИКОСОС

 

Постоянно представителство на Република България
Адрес: 11 East, 84th Street, New York, NY 10028
Тел.:
+1 212 737 4790
+1 212 737 4791
Факс: +1 212 472 9865
E-Mail: Mission.NewYork@mfa.bg

 

 

Permanent Representation of the Republic of Bulgaria
Address: 11 East, 84th Street, New York, NY 10028
Telephone:
+1 212 737 4790
+1 212 737 4791
Fax: +1 212 472 9865
E-Mail: Mission.NewYork@mfa.bg