Gerb
Постоянно представителство на Република България към ООН
Ню Йорк, САЩ
Събитие на българските младежки делегати към ООН по линия на 56-та сесия на Комисията за социално развитие на ИКОСОС
12.02.2018
Print
Email

Събитие на тема “Иновативна интеграция. Пазарът на труда и социалната интеграция на младите хора”, организирано от Унгария с участието на младежките делегати към ООН на България, Сърбия и Чехия, се проведе на 1 февруари т.г . Проявата имаше за цел представяне на добри практики от различни държави за справяне с предизвикателствата по отношение на младежката безработица и за насърчаване на участието на младите хора на пазара на труда.

Българските младежки делегати Ася Панджарова и Ралица Диканска представиха конкретни примери от България относно насърчаването на професионалната реализация на младите хора. Те представиха добра практика на Министерството на труда и социалната политика за насърчаване на младежката заетост - специално назначени младежки медиатори подпомагат младите хора на местно ниво с информация и насоки за плавното им преминаване от учебна към работна среда.

Във втората част на събитието беше представена унгарска инициатива, която има за цел да подпомогне развитието на младите хора в Унгария посредством интернет-платформа с конкретни препоръки и насоки за по-успешното им включване на пазара на труда.

В последвалата дискусия бяха обменени идеи относно възможностите за прилагане на представените инициативи и в други държави с цел насърчаване на по-успешно участие на младите хора на пазара на труда.

Приложение

Събитие на тема “Овластяване на уязвимите групи чрез академичен дебат"
Изказване на българските младежки делегати на общия дебат на 56-та сесия на Комисията за социално развитие

 

Постоянно представителство на Република България
Адрес: 11 East, 84th Street, New York, NY 10028
Тел.:
+1 212 737 4790
+1 212 737 4791
Факс: +1 212 472 9865
E-Mail: Mission.NewYork@mfa.bg

 

 

Permanent Representation of the Republic of Bulgaria
Address: 11 East, 84th Street, New York, NY 10028
Telephone:
+1 212 737 4790
+1 212 737 4791
Fax: +1 212 472 9865
E-Mail: Mission.NewYork@mfa.bg