Gerb
Постоянно представителство на Република България към ООН
Ню Йорк, САЩ
Изказване на българските младежки делегати на общия дебат на 56-та сесия на Комисията за социално развитие
2.02.2018
Print
Email

Българските младежки делегати Ася Панджарова и Ралица Диканска взеха участие в 56-та сесия на Комисията за социално развитие на 7-мия Младежки форум на ИКОСОС, която се провежда в централата на ООН в Ню Йорк.

На 1 февруари 2018 г. българските младежки делегати направиха изказване в рамките на общия дебат по приоритетната тема на сесията - „Стратегии за изкореняване на бедността за постигане на устойчиво развитие за всички“. По време на форума експертът по правата на човека в ПП-Ню Йорк Ася Цветанова подчерта важното значение, което България отдава на младежкото участие и младежкото овластяване, които са и един от основните приоритети на Българското председателство на Съвета на ЕС.

Ралица Диканска и Ася Панджарова изразиха задоволство от установената в България традиция за участие на младежки представители в работата на ООН чрез функциониращата успешно вече повече от 10 години Програма „Български младежки делегати към ООН”. Те споделиха, че подготвят своя инициатива за ангажиране на студенти в български университети с изпълнението на Целите за устойчиво развитие чрез реализирането на конкретни проекти на младите хора и академичната общност. Младежките делегати откроиха като основни свои приоритети по време на мандата си насърчаването на разбирателството и толерантността чрез методите на междукултурния диалог и спорта като универсални средства за комуникация без предразсъдъци. Те подчертаха значението на младежкото участие във всички процеси на вземане на решения за постигане на положителна социална промяна и устойчиви общества и апелираха за осигуряване на засилена роля на младите хора във всички процеси.

Изказване на българските младежки делегати

Събитие на българските младежки делегати към ООН по линия на 56-та сесия на Комисията за социално развитие на ИКОСОС
Представено от България изказване на ЕС по време на общия дебат на 56-та сесия на Комисията за социално развитие

 

Постоянно представителство на Република България
Адрес: 11 East, 84th Street, New York, NY 10028
Тел.:
+1 212 737 4790
+1 212 737 4791
Факс: +1 212 472 9865
E-Mail: [email protected]

 

 

Permanent Representation of the Republic of Bulgaria
Address: 11 East, 84th Street, New York, NY 10028
Telephone:
+1 212 737 4790
+1 212 737 4791
Fax: +1 212 472 9865
E-Mail: [email protected]