Gerb
Постоянно представителство на Република България към ООН
Ню Йорк, САЩ
Представено от България изказване на ЕС по време на общия дебат на 56-та сесия на Комисията за социално развитие
31.01.2018
Print
Email
На 29 януари 2018 г. беше открита 56-та сесия на Комисията за социално развитие на ИКОСОС, която се провежда в Централата на ООН в Ню Йорк в периода от 29 януари до 7 февруари 2018 г. под приоритетната тема “Стратегии за изкореняване на бедността за постигане на устойчиво развитие за всички”. По време на откриването на общия дебат по приоритетната тема на сесията на 29.01.2018 г. и във връзка с българското председателство на Съвета на Европейския съюз за настоящия семестър постоянният представител на България към ООН посланик Георги Панайотов представи изказването на ЕС. Основен акцент в изказването беше поставен върху приетия от ЕС през ноември 2017 г. Европейски стълб за социалните права, съдържащ 20 принципи и права, целящи засилване на социалното измерение на ЕС и гарантирането на правата на всички граждани, което е свързано и с посланието на глобалния Дневен ред за устойчиво развитие до 2030 г. “никой да не бъде изоставен”; специален акцент се поставя върху правата на младите хора, равнопоставеността между жените и мъжете и правата на хората с увреждания като ключови приоритети на ЕС в краткосрочен и средносрочен план. Прилагаме копие на изказването и една снимка. 
 
В българската делегация за 56-та сесия на Комисията за социално развитие участват и младежките делегати към ООН г-жа Ася Панджарова и г-жа Ралица Диканска, с което се потвърждава трайният ангажимент на страната ни за насърчаване на младежкото участие в процесите на вземане на решения на всички нива като един от основните приоритети и на българското председателство на Съвета на ЕС за настоящия период. 
 
Изказване на българските младежки делегати на общия дебат на 56-та сесия на Комисията за социално развитие
Поздравителен адрес от посланик Георги Панайотов за Конференцията за отбелязване на 70-та годишнина на Дружеството ...

 

Постоянно представителство на Република България
Адрес: 11 East, 84th Street, New York, NY 10028
Тел.:
+1 212 737 4790
+1 212 737 4791
Факс: +1 212 472 9865
E-Mail: Mission.NewYork@mfa.bg

 

 

Permanent Representation of the Republic of Bulgaria
Address: 11 East, 84th Street, New York, NY 10028
Telephone:
+1 212 737 4790
+1 212 737 4791
Fax: +1 212 472 9865
E-Mail: Mission.NewYork@mfa.bg