Gerb
Постоянно представителство на Република България към ООН
Ню Йорк, САЩ
Участие на България в програма на ООН за отбелязване на Международния ден на хората с увреждания
7.12.2017
Print
Email

Международният ден на хората с увреждания - 3 декември - бе отбелязан със специална програма в Централата на ООН на 1 декември т.г. Програмата беше организирана от Департамента за икономически и социални въпроси на ООН, който представлява също секретариата на Конвенцията по правата на хората с увреждания. Съавтори на Програмата тази година станаха Антигуа и Барбуда, България, Германия, Еквадор, Италия, Нова Зеландия, Република Корея, Сан Марино, Япония, ЕС и Комитетът на НПО по въпросите на остаряването.

Програмата на Международния ден на хората с увреждания се проведе под общата тема “Трансформация към устойчиво и издръжливообщество за всички”. Основният фокус бе развитието на градската среда, намаляването на риска от бедствия и хуманитарната дейност от гледна точка на правата на хората с увреждания и тяхното пълноценно и равноправно участие в обществото.

Постоянният представител на България към ООН посланик Георги Панайотов беше поканен да участва в официалното откриване на програмата за отбелязване на Международния ден.

В откриването на Програмата участва и Председателят на Общото събрание на ООН за 72-та сесия Мирослав Лайчак.  Той изтъкна като приоритет подобряване на достъпността на ООН за хората с увреждания, вкл. осигуряване на жестомимичен превод и субтитри на екран за повече срещи от официалната програма на ООН. Лайчак посочи също, че е назначил специален служител в своя екип за отговорник по въпросите на достъпността.

Изказването на българския постоянен представител към ООН посланик Георги Панайотов по време на откриването беше направено в качеството му на Председател на Конференцията на държавите страни по Конвенцията по правата на хората с увреждания за 2017 - 2018 г. В презентация си посланик Панайотов информира за резултатите от проведената успешно през юни 2017 г. 10-та Конференция, с която стартира втората декада на Конвенцията и бяха зададени насоките за нейното изпълнение. Той изтъкна също приоритетите на настоящото председателство на Конференцията за по-тясно ангажиране на хората с увреждания и техните представителни организации във всички етапи на организиране и осъществяване на Конференцията, което е един от основните принципи на Конвенцията и важно условие за нейното пълно изпълнение.

В рамките на сутрешната сесия беше проведена и панелна дискусия на тема “Хората с увреждания като деятели на промяната: поуки от включващата хората с увреждания хуманитарна дейност и действия за намаляване на риска от бедствия с цел изграждане на издръжливи и устойчиви общества”. В нея участие взеха представители от Световната банка, УНИЦЕФ, академичните среди, гражданското общество и др. Дискусията имаше важно значение за насочване на вниманието на международната общност върху необходимостта от целенасочени действия за включване на хората с увреждания в изработването, изпълнението, мониторинга и оценката на политики и програми в хуманитарната област.

Следобедната сесия на Програмата на Международния ден на хората с увреждания беше на тема “Изграждане на бъдещи общества за всички” и бе посветена на въпроса за изграждане на инклузивна, достъпна и устойчива градска среда. Беше поставен акцент  върху туризма при отчитане на обстоятелството, че 2017 г. е обявена за Международна година на устойчивия туризъм.

Изказвания по време на официалното откриване на следобедната сесия направиха вр.управляващият Делегацията на ЕС в Ню Йорк посланик Джоан Адъмсън, постоянният представител на България към ООН посланик Георги Панайотов, постоянният представител на Сан Марино към ООН посланик Дамиано Белефи и зам.специалният представител на Офиса в Ню Йорк на Световната организация по туризма Кази Рахман. 

В своето изказване посланик Панайотов изтъкна важното значение на изграждането на достъпна и инклузивна градска среда за осигуряване на пълноценно участие на хората с увреждания в обществото на равна основа с останалите и за реализиране на всички права на хората с увреждания в съответствие с Конвенцията по правата на хората с увреждания.

Дискусията предостави благоприятна възможност за обсъждане на възможностите за по-пълноценно включване и участие на хората с увреждания във всички политики и програми.

Участието на България във всички елементи на Програмата за отбелязване на Международния ден на хората с увреждания беше оценено високо от ръководството на Департамента за икономически и социални въпроси на ООН. Беше изтъкнат ценният принос на страната ни за насърчаване на правата на хората с увреждания и изпълнението на Конвенцията по правата на хората с увреждания в международен план. Дадена бе висока оценка за дейността на България като председател на Конференцията на държавите страни по Конвенцията за настоящия период.

1. Програма - ТУК

2. Изказване на посланик Георги Панайотов - сутрешна сесия - ТУК

3. Изказване на посланик Георги Панайотов - следобедна сесия - ТУК

4. Изказване на председателя на Общото събрание на ООН Мирослав Лайчак - ТУК

5. Изказване на посланик Джоан Адъмсън - ТУК

Концерт по повод Българското председателство на Съвета на Европейския съюз
Силни пожари бушуват в Южна Калифорния. Няма пострадали българи от огнената стихия

 

Постоянно представителство на Република България
Адрес: 11 East, 84th Street, New York, NY 10028
Тел.:
+1 212 737 4790
+1 212 737 4791
Факс: +1 212 472 9865
E-Mail: Mission.NewYork@mfa.bg

 

 

Permanent Representation of the Republic of Bulgaria
Address: 11 East, 84th Street, New York, NY 10028
Telephone:
+1 212 737 4790
+1 212 737 4791
Fax: +1 212 472 9865
E-Mail: Mission.NewYork@mfa.bg