Gerb
Постоянно представителство на Република България към ООН
Ню Йорк, САЩ
Събитие на тема „Ние не сме стока - съвременното робство и децата в институциите”
7.12.2017
Print
Email

Събитие на високо ниво на тема „Ние не сме стока - съвременното робство и децата в институциите”, организирано съвместно от Обединеното кралство, България, Аржентина и ОАЕ в партньорство с НПО “Лумос”, се състоя в Централата на ООН в Ню Йорк на 28 ноември т.г. Събитието беше в продължение на Призива за действие за изкореняване на принудителния труд, съвременното робство и трафика на хора, към който България също се присъедини, лансиран на на 19 септември т.г. от министър-председателя на Обединеното кралство Тереза Мей в рамките на Общия дебат на 72-та сесия на Общото събрание на ООН.

Основен акцент по време на събитието бе проблемът за децата в институциите и неговата обвързаност с трафика на хора и съвременното робство. Цел на дискусиите бе мобилизирането на международната общност за справяне с този проблем чрез затваряне на институциите за деца, преминаване към грижа за тях в общността и подкрепа на семейната грижа за децата.

Събитието премина под формата на панелна дискусия, в която постоянните представители на държавите-организатори разгледаха различни аспекти на въпроса. Споделиха добри практики и предложения за по-нататъшно ангажиране на международната общност  за осигуряване на пълноценна грижа за децата и премахване на всички форми на принудителен труд, експлоатация, съвременно робство и трафик на хора.  

В своята презентация постоянният представител на България към ООН посланик Георги Панайотов информира за осъществяваната успешно в България през последните години реформа на грижата за децата и за постигнатия значителен напредък по линия на деинституционализацията на децата. Той потвърди ангажимента на българското правителство за закриване на институциите за деца до 2025 г. и замяната им със специализирани интегрирани услуги в общността, които функционират успешно и предлагат специализирана грижа, съобразена със специфичните нужди на всяко дете. Посланик Панайотов отбеляза, че примерът на България вече се споделя и с други държави в региона и в други части на света. Подчерта трайния приоритет на страната ни за защита и насърчаване на правата на децата на национално, регионално и глобално ниво.

Главният изпълнителен директор на “Лумос” Джорджет Мулхиър постави акцент върху необходимостта от незабавно затваряне на всички институции за деца, които не само вредят на физическото, умственото, психологическото и емоционалното развитие на децата, но представляват и сериозна заплаха за тяхната сигурност. По време на събитието беше представен успешен пример от Хаити, където “Лумос” работи с правителството за затваряне на институции за деца, използвани от престъпни групи за трафик и експлоатация на деца.

Специален гост на събитието беше председателят на Националния комитет срещу трафика на хора на Хаити Ели Тело. Той представи съвместната си дейност с “Лумос” и постигнатите досега резултати за затваряне на едни от най-големите институции за деца в страната.

Събитието имаше важно значение за поставяне във фокуса на вниманието върху темата за институционалната грижа за децата в контекста на трафика на хора и проявите на съвременното робство.

Събитието премина при подчертан интерес и пълна зала, като породи ползотворна дискусия и идеи за последващи действия. Бяха обсъдени възможностите за продължаване на дискусиите по този въпрос и с други събития и инициативи в ООН. 

1. Покана- ТУК

2. Концептуален документ - ТУК

3. Изказване на посланик Георги Панайотов - ТУК

Силни пожари бушуват в Южна Калифорния. Няма пострадали българи от огнената стихия
Участие на България в дебат на Съвета за сигурност на ООН по въпроса за трафика на хора

 

Постоянно представителство на Република България
Адрес: 11 East, 84th Street, New York, NY 10028
Тел.:
+1 212 737 4790
+1 212 737 4791
Факс: +1 212 472 9865
E-Mail: Mission.NewYork@mfa.bg

 

 

Permanent Representation of the Republic of Bulgaria
Address: 11 East, 84th Street, New York, NY 10028
Telephone:
+1 212 737 4790
+1 212 737 4791
Fax: +1 212 472 9865
E-Mail: Mission.NewYork@mfa.bg