Gerb
Постоянно представителство на Република България към ООН
Ню Йорк, САЩ
Национално изказване на Република България по време на Първата редовна сесия на Изпълнителния съвет на УНИЦЕФ
9.02.2017
Print
Email

Националното изказване на България по време на Общия дебат на Първата редовна сесия на Изпълнителния съвет на УНИЦЕФ направи постоянният представител на България към ООН посланик Георги Панайотов на 7 февруари 2017 г. Събитието се провежда в Централата на ООН в Ню Йорк от 7 до 9 февруари 2017 г.


В изказването посланик Панайотов акцентира върху важната роля на УНИЦЕФ за защита на децата и насърчаване на техните права навсякъде по света, като потвърди силната подкрепа на България за дейността на УНИЦЕФ. Той подчерта дългогодишното ползотворно сътрудничество с организацията в защита на правата на децата и изтъкна значителното увеличаване на финансовия принос на страната ни за УНИЦЕФ през последните няколко години.


Посланик Панайотов информира за напредъка на България по отношение на реформата в областта на детската грижа и усилията за пълноценно интегриране на децата, напускащи институциите. Той изтъкна предприеманите от правителството конкретни мерки в тази насока, вкл. укрепване на системата на интегрирани услуги в общността, осигуряване на семейна или близка до семейната среда за всяко дете, предотвратяване на изоставянето на деца, подкрепа на родители и деца в риск и др. Изтъкната беше също важната роля на гражданското общество, социалните партньори, медиите и частния сектор в тази насока.


В контекста на засилените миграционни потоци през последните няколко години бяха отбелязани въведените законодателни промени в областта на образованието с цел по-пълноценно интегриране в обществото на децата мигранти и бежанци.
Посланик Панайотов открои също важната роля на образованието за изпълнението на Дневния ред за устойчиво развитие до 2030 г. Той потвърди трайния ангажимент на България за насърчаване на правата на децата във всички по-важни междуправителствени договорености в глобален план, включително в контекста на съпредседателството на страната ни на Групата в ООН на приятелите на децата и ЦУР, както и усилията на национално ниво за популяризиране сред децата и младите хора на Целите за устойчиво развитие чрез преподаването им в училищата по линия на Глобалната инициатива “Най-големия урок в света”.


Дадена бе висока оценка за приноса на Регионалния директор на УНИЦЕФ в Женева за подобряване на благосъстоянието на децата в региона на Централна и Източна Европа и Общността на независимите държави Мари-Пиер Поарие и бе приветстван новия Регионален директор Афшан Кхан.


След Общия дебат Изпълнителният директор на УНИЦЕФ Антъни Лейк поздрави България за водещата роля по линия на глобалната инициатива “Най-големия урок в света” относно преподаването в училищата на Целите за устойчиво развитие, като насърчи повече държави да последват този пример.

Националното изказване на България можете да намерите ТУК
 

Българските младежки делегати към ООН участваха в 55-ата сесия на Комисията за социално развитие на ИКОСОС
Изказване на българските младежки делегати в рамките на общия дебат на 55-та сесия на Комисията за социално развитие

 

Постоянно представителство на Република България
Адрес: 11 East, 84th Street, New York, NY 10028
Тел.:
+1 212 737 4790
+1 212 737 4791
Факс: +1 212 472 9865
E-Mail: Mission.NewYork@mfa.bg

 

 

Permanent Representation of the Republic of Bulgaria
Address: 11 East, 84th Street, New York, NY 10028
Telephone:
+1 212 737 4790
+1 212 737 4791
Fax: +1 212 472 9865
E-Mail: Mission.NewYork@mfa.bg