Gerb
Постоянно представителство на Република България към ООН
Ню Йорк, САЩ
Участие на България в традиционна Министерска среща на Групата на приятелите на Алианса на цивилизациите по време на Общия дебат на 71-та сесия на ОС на ООН
14.10.2016
Print
Email

На 23 септември 2016 г. в рамките на сегмента на високо ниво по време на Общия дебат на 71-та сесия на Общото събрание на ООН беше проведена традиционната Министерска среща на Групата на приятелите на Алианса на цивилизациите. Срещата беше фокусирана върху темата “Борба с ксенофобията чрез насърчаване на инклузивния диалог” (#Commit2Dialogue) и имаше за цел надграждане на дискусиите по време на Срещата на високо ниво по широкомащабните мигрантски и бежански потоци, проведена на 19 септември 2016 г. в Ню Йорк.

От българска страна в срещата участва Райко Райчев, генерален директор по Глобалните въпроси в МВнР. Г-н Райчев направи националното изказване на България по време на Общия дебат на срещата. В изказването г-н Райчев даде висока оценка за дейността на Алианса на цивилизациите в усилията за насърчаване на диалога, разбирателството и толерантността. Той изрази подкрепа за дейността на Алианса по четирите основни направления на инициативата: младеж, образование, медии и миграция, чиято актуалност продължава да нараства и в съвременните условия, особено в контекста на усилията на международната общност по отношение на широкомащабните мигрантски и бежански потоци. Г-н Райчев подчерта, че изграждането на общества при зачитане на правата на човека и върховенството на закона чрез образование и социално и политическо включване създава необходимите условия за предотвратяване и борба с ксенофобията, омразата и дискриминацията, както и за насърчаване на междукултурния диалог, разбирателството и толерантността. Той открои ролята на Алианса на цивилизациите в тази насока, като даде висока оценка също на усилията по линия на младежта. Г-н Райчев постави специален акцент върху традиционната за българското общество толерантност и уважение към различните култури и религии. Той отбеляза също приоритетното значение, което страната ни придава на образованието, и усилията на българското правителство за осигуряване на образование за всички, вкл. за децата бежанци.

От страна на ЕС в срещата участва ръководителят на отдела по многостранни въпроси в ЕСВД, който информира за постигнатия от ЕС напредък в борбата с ксенофобията и словото на омразата, вкл. в социалните мрежи, и информира за предстоящия Международен симпозиум по въпроса, който ще бъде организиран в Брюксел до края на годината съвместно с Алианса на цивилизациите. Той представи също Кодекса на поведение на ЕС с ключови медийни оператори и информационно-технологични компании като конкретна стъпка за справяне с словото на омразата в интернет. Информира също за Младежката стратегия на ЕС за 2010 - 2018 г. и инициативата на ВП г-жа Могерини за разработване на специална платформа за диалог между младите хора и младежките организации от Европа и Средиземноморието.

В Министерската среща участваха мнозинството от държавите в Групата на приятелите на Алианса на цивилизациите. По време на откриването изказвания направиха Генералният секретар на ООН  Бан Ки-мун,  Председателят на Общото събрание  Питър Томсън и Върховният представител за Алианса на цивилизациите  Насир Абдулазиз Ал-Насер, както и министрите на външните работи на Испания и Турция в качеството им на основни съавтори на инициативата.

По време на Общия дебат изказвания бяха направени от над 35 държави и организации, които информираха за своите дейности по линия на борбата с ксенофобията и словото на омразата, както и желанието си да активизират сътрудничеството си с Алианса на цивилизациите в тази насока.

Виж различните изказвания ТУК

ТУК, ТУК и ТУК

Участие на българските младежки делегати в работата на Трети комитет по време на 71-та сесия на Общото събрание на ООН
Национално изказване на България в Трети комитет на ОС на ООН по време на Общия дебат

 

Постоянно представителство на Република България
Адрес: 11 East, 84th Street, New York, NY 10028
Тел.:
+1 212 737 4790
+1 212 737 4791
Факс: +1 212 472 9865
E-Mail: Mission.NewYork@mfa.bg

 

 

Permanent Representation of the Republic of Bulgaria
Address: 11 East, 84th Street, New York, NY 10028
Telephone:
+1 212 737 4790
+1 212 737 4791
Fax: +1 212 472 9865
E-Mail: Mission.NewYork@mfa.bg