Gerb
Постоянно представителство на Република България към ООН
Ню Йорк, САЩ

България отделя 4,2% от БВП за сектор образование.

Българското образование е задължително за децата между 7 и 16 години – то е предучилищно, средно и висше.

Обучението в страната се подкрепя от Министерството на образованието и науката.
100% от българските училища имат компютърни зали.

Образователната система е в момент на осъвременяване с помощта на различни Европейски програми и Структурни фондове, свързани с развитието на образованието.

Разработват се национални програми за интеграция както на деца от малцинствените групи в страната, така и за децата с увреждания.

Българските млади математици са сред първите в международните и световни олимпиади по математика и информатика традиционно няколко поредни години.

Българските математици печелят 221 медала на международни олимпиади (48 златни, 88 сребърни и 85 брознови).

Българите печелят и 63 медала от международните олимпиади по информатика (14 златни, 26 сребърни, 23 бронзови).

България ще бъде домакин на Международната олимпиада по информатика през 2009 г.

В страната има 51 акредитирани университета, специализирани в различни области и признати зад граница.

Софийският университет „Св. Климент Охридски”, Университетът за национално и световно стопанство, Американският университет, Институтът за чуждестранни студенти и много други висши училища подготвят българските младежи за една добра професионална реализация.

15% от гражданите в България имат висше образование.

Според закона за висшето образование, университетското образование има три нива на обучение: балкалавър, магистър и доктор.

 

Постоянно представителство на Република България
Адрес: 11 East, 84th Street, New York, NY 10028
Тел.:
+1 212 737 4790
+1 212 737 4791
Факс: +1 212 472 9865
E-Mail: Mission.NewYork@mfa.bg

 

 

Permanent Representation of the Republic of Bulgaria
Address: 11 East, 84th Street, New York, NY 10028
Telephone:
+1 212 737 4790
+1 212 737 4791
Fax: +1 212 472 9865
E-Mail: Mission.NewYork@mfa.bg