Gerb
Постоянно представителство на Република България към ООН
Ню Йорк, САЩ
31.10.2017
Българските младежки делегати Ася Панджарова и Ралица Диканска също бяха ангажирани в последващи разговори по въпроса с цел популяризиране на програмата ...
18.10.2017
Младежките делегати организираха събитие на тема “Безработица - ООН за заетост” (Unemployment- UN4Employment) съвместно с младежките делегати на Чехия, ...
18.10.2017
Откроена беше и активната дейност на България, включително в качеството й на съосновател и съпредседател на Групата на приятелите на децата и Целите за ...
11.10.2017
Георги Панайотов подчерта ключовото значение на равнопоставеността на половете като основно човешко право и абсолютна необходимост за реализирането на ...
5.10.2017
Участието на България в Срещата на високо ниво с изказване предостави благоприятна възможност за представяне на напредъка на страната ни в борбата с трафика ...

 

Постоянно представителство на Република България
Адрес: 11 East, 84th Street, New York, NY 10028
Тел.:
+1 212 737 4790
+1 212 737 4791
Факс: +1 212 472 9865
E-Mail: Mission.NewYork@mfa.bg

 

 

Permanent Representation of the Republic of Bulgaria
Address: 11 East, 84th Street, New York, NY 10028
Telephone:
+1 212 737 4790
+1 212 737 4791
Fax: +1 212 472 9865
E-Mail: Mission.NewYork@mfa.bg