Gerb
Постоянно представителство на Република България към ООН
Ню Йорк, САЩ
13.02.2017
България взе участие във втората Конференция на високо ниво за отбелязване на 11 февруари - Международен ден на жените и момичетата в науката, която се ...
13.02.2017
Българските младежки делегати към ООН Александра Мирчева и Ива Цолова организираха второ съпътстващо събитие по линия на участието си в 55-та сесия на ...
10.02.2017
Българските младежки делегати към ООН Александра Мирчева и Ива Цолова участваха в работата на 55-ата сесия на Комисията за социално развитие на ИКОСОС, ...
9.02.2017
Националното изказване на България по време на Общия дебат на Първата редовна сесия на Изпълнителния съвет на УНИЦЕФ направи постоянният представител на ...
7.02.2017
Българските младежки делегати Александра Мирчева и Ива Цолова участват в работата на 55-та сесия на Комисията за социално развитие на ИКОСОС, която се ...

 

Постоянно представителство на Република България
Адрес: 11 East, 84th Street, New York, NY 10028
Тел.:
+1 212 737 4790
+1 212 737 4791
Факс: +1 212 472 9865
E-Mail: Mission.NewYork@mfa.bg

 

 

Permanent Representation of the Republic of Bulgaria
Address: 11 East, 84th Street, New York, NY 10028
Telephone:
+1 212 737 4790
+1 212 737 4791
Fax: +1 212 472 9865
E-Mail: Mission.NewYork@mfa.bg