Gerb
Постоянно представителство на Република България към ООН
Ню Йорк, САЩ
22.06.2017
На 13 юни 2017 г. постоянният представител на България към ООН посланик Георги Панайотов направи националното изказване на България по време на Общия дебат ...
9.05.2017
По повод Международния ден на свободата на печата (3 май), по инициатива на Групата на приятелите в ООН за защита на журналистите, на която България е ...
2.05.2017
В Централата на ООН в Ню Йорк, по инициатива на НПО “World Vision”, на 24 април 2017 г. беше организирано събитие на високо ниво по въпроса за премахване ...
10.04.2017
Поредица от събития на високо ниво, посветени на Световния ден за информираност за аутизма (2 април) бяха организирани на 31 март - 2017 г. в Централата на ...
29.03.2017
България, съвместно с УНИЦЕФ, организира събитие на тема „Прекратяване на цикъла на насилие срещу момичетата и момчетата - ролята на парламентаристите”.

 

Постоянно представителство на Република България
Адрес: 11 East, 84th Street, New York, NY 10028
Тел.:
+1 212 737 4790
+1 212 737 4791
Факс: +1 212 472 9865
E-Mail: Mission.NewYork@mfa.bg

 

 

Permanent Representation of the Republic of Bulgaria
Address: 11 East, 84th Street, New York, NY 10028
Telephone:
+1 212 737 4790
+1 212 737 4791
Fax: +1 212 472 9865
E-Mail: Mission.NewYork@mfa.bg