Gerb
Постоянно представителство на Република България към ООН
Ню Йорк, САЩ
12.02.2018
Събитие на ЕС и Китай по правата на хората с увреждания на тема “Реализиране на равни права и инклузивно развитие” се проведе Централата на ООН в Ню Йорк на ...
12.02.2018
Българските младежки делегати към ООН Ралица Диканска и Ася Панджарова организираха събитие на тема “Овластяване на уязвимите групи чрез академичен дебат” ...
12.02.2018
Събитие на тема “Иновативна интеграция. Пазарът на труда и социалната интеграция на младите хора”, организирано от Унгария с участието на младежките ...
2.02.2018
Българските младежки делегати Ася Панджарова и Ралица Диканска взеха участие в 56-та сесия на Комисията за социално развитие на 7-мия Младежки форум на ...
31.01.2018
На 29 януари 2018 г. беше открита 56-та сесия на Комисията за социално развитие на ИКОСОС, която се провежда в Централата на ООН в Ню Йорк в периода от 29 ...

 

Постоянно представителство на Република България
Адрес: 11 East, 84th Street, New York, NY 10028
Тел.:
+1 212 737 4790
+1 212 737 4791
Факс: +1 212 472 9865
E-Mail: Mission.NewYork@mfa.bg

 

 

Permanent Representation of the Republic of Bulgaria
Address: 11 East, 84th Street, New York, NY 10028
Telephone:
+1 212 737 4790
+1 212 737 4791
Fax: +1 212 472 9865
E-Mail: Mission.NewYork@mfa.bg