Gerb
Постоянно представителство на Република България към ООН
Ню Йорк, САЩ
10.04.2017
Поредица от събития на високо ниво, посветени на Световния ден за информираност за аутизма (2 април) бяха организирани на 31 март - 2017 г. в Централата на ...
29.03.2017
България, съвместно с УНИЦЕФ, организира събитие на тема „Прекратяване на цикъла на насилие срещу момичетата и момчетата - ролята на парламентаристите”.
29.03.2017
Съвместно събитие на България и Кипър със Съвета на Европа, посветено на темата „Сексистката реч на омразата - нарушение на правата на жените”, беше ...
28.03.2017

На 17 март 2017 г. беше представена доброволната презентация на България по темата за преглед-оценка в рамките на официалната програма на 61-та сесия ...

20.03.2017

На 15 март 2017 г. по време на 7898-то заседание на Съвета за сигурност беше проведен Открит дебат на Съвета за сигурност на ООН на тема “Трафик ...

 

Постоянно представителство на Република България
Адрес: 11 East, 84th Street, New York, NY 10028
Тел.:
+1 212 737 4790
+1 212 737 4791
Факс: +1 212 472 9865
E-Mail: Mission.NewYork@mfa.bg

 

 

Permanent Representation of the Republic of Bulgaria
Address: 11 East, 84th Street, New York, NY 10028
Telephone:
+1 212 737 4790
+1 212 737 4791
Fax: +1 212 472 9865
E-Mail: Mission.NewYork@mfa.bg