Gerb
Постоянно представителство на Република България към ООН
Ню Йорк, САЩ

Драги посетители,

Добре дошли на сайта на мисията.

 

България е член на Организацията на обединените нации (ООН) повече от петдесет години. След края на Студената война през 1989 г., страната ни все по-усърдно работи за осъществяване на смелата визия, залегнала в Устава на ООН.

 

ООН е в основата на външната политика на нова демократична България. През 2002-2003 г. страна ни имаше честта да бъде член на Съвета за сигурност. Нашите възможности за насърчаване на международния мир и сигурност, устойчивото развитие, правата на човека и върховенството на правото нараснаха значително след присъединяването на България към Европейския съюз през 2007 г.


Приятно виртуално посещение в България чрез този сайт!

 

Георги Панайотов

Посланик, Постоянен представител на България към ООН

 

Постоянно представителство на Република България
Адрес: 11 East, 84th Street, New York, NY 10028
Тел.:
+1 212 737 4790
+1 212 737 4791
Факс: +1 212 472 9865
E-Mail: Mission.NewYork@mfa.bg

 

 

Permanent Representation of the Republic of Bulgaria
Address: 11 East, 84th Street, New York, NY 10028
Telephone:
+1 212 737 4790
+1 212 737 4791
Fax: +1 212 472 9865
E-Mail: Mission.NewYork@mfa.bg