Gerb
Постоянно представителство на Република България към ООН
Ню Йорк, САЩ

ръководител на мисията

 

Георги Панайотов

Постоянен представител на Република България
към Организацията на обединените нации (ООН)


Георги Панайотов е роден на 24 юли 1968 г. в Поморие.

Г-н Панайотов е кариерен дипломат.

От започването си на работа в Министерството на външните работи на България през 1995 г. е заемал различни постове в София и извън страната. Бил е директор на дирекция „НАТО“ в периода 2014-2016 г. и началник отдел в периода 2007-2010 г.; завеждащ политическата секция и заместник-ръководител на посолството на България във Вашингтон, САЩ в периода 2010 – 2014 г.; заместник-ръководител на посолството на България в Кабул, Афганистан в периода 2002 – 2007 г.; заместник–ръководител „Многостранно сътрудничество“ в дирекция „Югоизточна Европа“ на МВнР в периода 2000 – 2002; секретар по политическите въпроси в посолството на България в Тирана, Албания в периода 1995 – 2000 г.

Г-н Панайотов има магистърска степен от Московският държавен институт по международни отношения.

Говори английски, немски, руски и албански език.

 

 

Постоянно представителство на Република България
Адрес: 11 East, 84th Street, New York, NY 10028
Тел.:
+1 212 737 4790
+1 212 737 4791
Факс: +1 212 472 9865
E-Mail: Mission.NewYork@mfa.bg

 

 

Permanent Representation of the Republic of Bulgaria
Address: 11 East, 84th Street, New York, NY 10028
Telephone:
+1 212 737 4790
+1 212 737 4791
Fax: +1 212 472 9865
E-Mail: Mission.NewYork@mfa.bg