Gerb
Постоянно представителство на Република България към ООН
Ню Йорк, САЩ
3.03.2018
Сред присъстващите бяха конгресмен Джо Уилсън, началникът на протокола на Държавния департамент посланик Шон Лоулър, ръководителят на Делегацията на ЕС ...
26.02.2018
Посланик Георги Панайотов представи съвместно изказване на тримата съпредседатели на Групата на приятелите на децата и Целите за устойчиво ...
12.02.2018
Събитие на ЕС и Китай по правата на хората с увреждания на тема “Реализиране на равни права и инклузивно развитие” се проведе Централата на ООН в Ню Йорк на ...
12.02.2018
Българските младежки делегати към ООН Ралица Диканска и Ася Панджарова организираха събитие на тема “Овластяване на уязвимите групи чрез академичен дебат” ...
12.02.2018
Събитие на тема “Иновативна интеграция. Пазарът на труда и социалната интеграция на младите хора”, организирано от Унгария с участието на младежките ...

 

Постоянно представителство на Република България
Адрес: 11 East, 84th Street, New York, NY 10028
Тел.:
+1 212 737 4790
+1 212 737 4791
Факс: +1 212 472 9865
E-Mail: Mission.NewYork@mfa.bg

 

 

Permanent Representation of the Republic of Bulgaria
Address: 11 East, 84th Street, New York, NY 10028
Telephone:
+1 212 737 4790
+1 212 737 4791
Fax: +1 212 472 9865
E-Mail: Mission.NewYork@mfa.bg