Gerb
Постоянно представителство на Република България към ООН
Ню Йорк, САЩ
9.05.2018
В централата на ООН в Ню Йорк беше проведено събитие на високо ниво на тема “Да се държи властта под контрол: защита на журналистите и медийните работници”.
26.04.2018
Йенча даде тази оценка при двустранната си среща в сряда със заместник-министъра на външните работи Юрий Щерк
25.04.2018
Събитие на високо ниво на тема “Инклузивно и справедливо учене през целия живот и правото на образование за всички, без дискриминация” се проведе в ...
17.04.2018
Постоянният представител на България към ООН Георги Панайотов бе поканен да участва в годишната церемония за възпоменание на жертвите на Холокоста (Yom ...
29.03.2018
България, съвместно с Кипър, Белгия, Казахстан и Армения, организира съвместно събитие на високо ниво на тема “Овластяване на жените и момичетата в селските ...

 

Постоянно представителство на Република България
Адрес: 11 East, 84th Street, New York, NY 10028
Тел.:
+1 212 737 4790
+1 212 737 4791
Факс: +1 212 472 9865
E-Mail: Mission.NewYork@mfa.bg

 

 

Permanent Representation of the Republic of Bulgaria
Address: 11 East, 84th Street, New York, NY 10028
Telephone:
+1 212 737 4790
+1 212 737 4791
Fax: +1 212 472 9865
E-Mail: Mission.NewYork@mfa.bg