Gerb
Постоянно представителство на Република България към ООН
Ню Йорк, САЩ

състав на мисията

 

Георги Панайотов

Посланик, Постоянен представител

 

Лъчезара Стоева

Съветник, заместник постоянен представител

 

Красимира Бешкова

Съветник

 

Ася Цветанова

Първи секретар

 

Юлиана Ангелова 

Първи секретар

 

Ангел Ангелов

Втори секретар

 

Янко Йорданов

Втори секретар

 

Явор Иванов

Аташе

 

Пламен Манев

Завеждащ служба "Комуникации"

 

Нина Беленозова

Завеждащ финансово-административна служба

 

Свилен Попов

Управител посолски комплекс

 

Цветелина Георгиева

Експертен сътрудник и деловодител; протокол

 

Емилия Коцова

Експертен сътрудник, връзки с обществеността

 

Иван Мирчев

шофьор

 

Георги Георгиев

охрана

 

Постоянно представителство на Република България
Адрес: 11 East, 84th Street, New York, NY 10028
Тел.:
+1 212 737 4790
+1 212 737 4791
Факс: +1 212 472 9865
E-Mail: Mission.NewYork@mfa.bg

 

 

Permanent Representation of the Republic of Bulgaria
Address: 11 East, 84th Street, New York, NY 10028
Telephone:
+1 212 737 4790
+1 212 737 4791
Fax: +1 212 472 9865
E-Mail: Mission.NewYork@mfa.bg