Gerb
Генерално консулство на Република България
Чикаго, САЩ
Списък с готови за получаване лични документи в ГК Чикаго
25.05.2018
Print
Email

АДРИАН    ДОБРЕВ    КИРЧЕВ
АЛБЕНА    ЕМИЛИЕВА    ЗДРАВКОВА
АЛЕКСАНДРА    ЦАНКОВА    МАТОВА
АЛЕКСАНДЪР    АНАТОЛИЙ    ПЕТРОВ
АЛЕКСАНДЪР    ДОНЧЕВ    СТОЕВ
АЛЕКСАНДЪР    ЧАВДАР    АНГЕЛОВ
АНА    ПЕТРОВА    МИХАЙЛОВА
АНАБЕЛ КЛЕР    ГЕОРГИЕВА    ДЕЙВИС
АНАБЕЛ КЛЕР        ЙОВЧЕВ
АНГЕЛ    СТАНЧЕВ    СТАНЧЕВ
АНГЕЛИНА    ИВАНОВА    ПАПАЗОВА
АНДОН    ИВАНОВ    ЩУРКОВ
АНЕЛИЯ    ВАСИЛЕВА    МАНОЛЧЕВА
АНТЪНИ    ХРИСТОВ    ХРИСТОВ
АНТЪНИ БОБИ        АНГЕЛОВ
АСЕН    БОРИСЛАВОВ    ОВНАРСКИ
АСЕН    ПЕТРОВ    ТОТКОВ
АСЕН    ХРИСТОВ    ВУКОВ
АСПАРУХ    БЛАГОЕВ    СТОИМЕНОВ
БИЛЯНА    ИВАНОВА    НИКОЛАЕВА
БИЛЯНА    ИВОВА    ИВАНОВА
БОРИСЛАВ    ГЕОРГИЕВ    ДЯКОВСКИ
БОРИСЛАВ    ПЕТРОВ    ПЕТРОВ
БОРЯНА    ГЕОРГИЕВА    ДИМИТРОВА
ВАЛЕНТИН    ВАЛЕНТИНОВ    АЛЕКСАНДРОВ
ВАЛЕНТИНА    ТОНЕВА    НАЧЕВА
ВАНГЕЛИЯ    КИРИЛОВА    КАРАДЖОВА
ВАСЯ    ПАВЛОВА    ПАВЛОВА
ВЕНЦИСЛАВ    НИКОЛОВ    ПЕРФАНОВ
ВЕСЕЛИН    ЙОРДАНОВ    ВАСИЛЕВ
ВЕСЕЛИНА    ГЕОРГИЕВА    СТОЙЧЕВА
ВИАНА    ГЕНОВА    МАНОВА
ВИКТОР    СТОЯНОВ    ИВАНОВ
ВИЛИАНА    ИВАНОВА    ДРАГОЛОВА
ВИЛИЯН    ПЕТРОВ    ТОДОРОВ
ВИОЛЕТА    ПАВЛОВА    КОУН
ВЛАДИСЛАВ    ТОДОРОВ    РУСЧУКОВ
ГАБРИЕЛ    ДИМИТРОВ    ЧИНЧИНОВ
ГАБРИЕЛА    ЛЮБОМИРОВА    НИКОЛОВа
ГАБРИЕЛА    ТОДОРОВА    ДРАГОЛОВА
ГАЛИНА    МАРКОВА    ГЕРЗИЛОВА
ГЕОРГИ    ГАНЕВ    ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ    СПАСОВ    ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ    ХРИСТОВ    КОЛАРСКИ
ГЕРГАНА    НИКОЛАЕВА    СТАМБЛИЕВА
ГЕРГАНА    ТОДОРОВА    СИМЕОНОВА
ДАНИЕЛ    КРУМОВ    ГЕОРГИЕВ
ДАНИЕЛ ИВАН        АНГЕЛОВ
ДАРИНА    ЯНКОВА    ЯНКОВА
ДАРЧО    КОНСТАНТИНОВ    ДИМИТРОВ
ДЕСИСЛАВА    ДИМИТРОВА    НЕНОВА
ДЕЯН    РОСЕНОВ    ИВАНОВ
ДИАНА    ПЕТКОВА    БАРБОВА
ДИЛЯНА    ПЕТРОВА    ДИМИТРОВА
ДИМИТРИНКА    ГАНЧЕВА    МАРИНОВА
ДИМИТЪР    АТАНАСОВ    ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР    ИВАНОВ    КЪНЕВ
ДИМИТЪР    ИВАНОВ    ПАНАГИЕВ
ДИМИТЪР    КОЛЕВ    ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР    ЛЪЧЕЗАРОВ    ТРАЙКОВ
ДИМИТЪР    НИКОЛАЕВ    ГЕРГОВ
ДИНКО    МАРИНОВ    САПУНДЖИЕВ
ДОБРОМИР    ДЕЯНОВ    ИВАНОВ
ДОЧКО    СТАНЧЕВА    ПЕТРОВ
ДРАГОМИР    РАДКОВ    НАНОВ
ДРАГОМИР    СТОЯНОВ    ИВАНОВ
ЕВЕЛИНА    ПЕТРОВА    БАКЕВА
ЕДУАРД    ДАНИЕЛ    КРУМОВ
ЕКАТЕРИНА    БОЖИДАРОВА    ПЕТРОВА
ЕЛЕНА    КОСТАДИНОВА    БРЮХНЕВА
ЕЛИЗАБЕТ-РАЙНА    ЧАРЛЗ    ГРИБЪЛ
ЕМА    ТАНКОВА    ДЯКОВА
ЕМИЛ    АТАНАСОВ    ВЪЛЧЕВ
ЕМИЛ    ВАЛЕНТИНОВ    ВЕЛЬОВ
ЕМИЛИ    ВАСИЛЕВА    ВАСИЛЕВА
ЕМИЛИЯ    АСЕНОВА    ЧОРБАДЖИЙСКА
ЕМИЛИЯ    ИЛИЕВА    СТОЙЧЕВА
ЕММА ЕЛИЗАБЕТ        НАЙГАРД
ЖАНЕТА    ТАКВОР    ДЖЕРАКЯН
ЗАПРЯН    ТОДОРОВ    ГАДЖЕВ
ЗАХАРИ    СЛАВЧЕВ    СЛАВЧЕВ
ЗОРНИЦА    СТАНЧЕВА    АУШИН
ИВАЙЛО    НИКОЛАЕВ    ЙОЛОВ
ИВАЙЛО    САШОВ    БИРОВ
ИВАН    БОРИСОВ    ИВАНОВ
ИВАН    ГЕОРГИЕВ    АНДРЕЕВ
ИВАН    ЗАПРЯНОВ    ИВАНОВ
ИВАН    НИКОЛАЕВ    ЧОЛАКОВ
ИВАН    НИНКОВ    ЦАНОВ
ИВАН    СТОЯНОВ    ИВАНОВ
ИВАН    ТОДОРОВ    ПАВЛОВ
ИВЕЛИНА    ДИМАНОВА    БОГОЕВА
ИВЕЛИНА    ПЕТКОВА    ДИМИТРОВА
ИЛИАН    ПЛАМЕНОВ    ИВАНОВ
ИМИ    ЮСУФОВА    МАНЕВСКА
ИНА    БОРИСЛАВОВА    ПЕТРОВА
ЙОАНА    БОРИСЛАВОВА    ПЕТРОВА
ЙОЛО    ХРИСТОВ    ЙОЛОВ
ЙОРДАН    ИЛИЕВ    ИЛИЕВ
ЙОРДАН    МИХАЙЛОВ    ПОПОВ
ИРЕНА    ГЕОРГИЕВА    ГЕОРГИЕВА
ИРЕНА    НАСКОВА    МИНЧЕВА
ИРИНА    ПЕТРОВА    БАКЕВА
ИРИНА        ВЕЛИНОВА
ИСКРА    НИКОЛОВА    ЩЕРЕВА
КАЛИНА    НИКОЛАЕВА    КИРИЛОВА
КАМЕЛИЯ    АНГЕЛОВА    АНДРЕЕВА
КАТЯ    ИВАНОВА    СТОЕВА
КОНСТАНТИН    СТОЯНОВ    КОСТАКИЕВ
КОСТАДИН    ГЕОРГИЕВ    МАНАХОВ
КРАСИМИР    ГЕОРГИЕВ    ГЕОРГИЕВ
КРАСИМИР    ДИМИТРОВ    МИХАЙЛОВ
КРАСИМИР    ИВАНОВ    ЙОРДАНОВ
КРЕМЕНА    МИЛКОВА    БОРАЧЕВА
КРИСТИАН    ДОНЧЕВ    СТОЕВ
КРИСТОФ    ПИТЪРС    ПЕТРОВ
ЛИНДА    ПЕТРОВА    ЙОЧКОЛОВСКИ
ЛЮБКА    ГЕОРИЕВА    ГЕОРГИЕВА
ЛЮБОМИР    ЛЮБОМИРОВ    АЛЕКСАНДРОВ
МАГДАЛЕНА    ДИМИТРОВА    ЧИНЧИНОВ
МАГДАЛЕНА    ЖЕКОВА    КОЛЕВА
МАДЛЕН    ИВАНОВА    ДЗАНЕВА
МАНУЕЛА    ДИМИТРОВА    НИКОЛОВА
МАНУИЛ    МИТЕВ    МАНЕВ
МАРИЕТА    МИЛКОВА    ИВАНОВА
МАРИНЕЛА    ЙОРДАНОВА    ПЕТРОВА
МАРИЯ    ВАСКОВА    ДИМИТРОВА
МАРИЯ    ДЖОЙ    ХОРН
МАРИЯ    СЛАВЧОВА    КОЦАКОВА
МАРТИН    ВЛАДИМИРОВ    ВЪЛЧЕВ
МАРТИНА    НИКОЛАЕВА    НИКОЛАЕВА
МАЯ    ПЕТРОВА    ПЕНЧЕВА
МЕТОДИ    ПЕТРОВ    КАДИЙСКИ
МИЛАДИН    ИВАНОВА    СТОЕВ
МИЛЕН    ВАСИЛЕВ    КИРИЛОВ
МИЛЕН    ВЪЛЧЕВ    ДРАГАНОВ
МИЛЕНА    ИВАНОВА    АНГЕЛОВА-ГИНЕВ
МИЛЕНА    МИШЕВА    ЕВГЕНИЕВА
МИНКА    ИВАНОВА    ЧАЛОВА
МИРА    МАНАСИЕВА    КЪНЕВА
МИРОСЛАВ    ИЛЧЕВ    ПАВЛОВ
МИРОСЛАВ    ЛЮБЕНОВ    СЕВДИН
МИРОСЛАВА    ГАЛИНОВА    СЛАВОВА
МИТКО    ЗАХАРИЕВ    ДИМИТРОВ
МИХАИЛ    КОЛЕВ    ИВАНОВ
МЛАДЕН    ВЛАДИМИРОВ    ИЛИЕВ
НАДЯ    ИВАНОВА    ХРИСТОВА
НАТАЛИ    РОМЕОВА    ПЕТРОВА
НАТАЛИЯ     ИЛИЕВА    МРОС
НГУЕН ТХИ    ХОНГ    ХАНХ
НЕДА    СТАНЧЕВА    СТАНЧЕВА
НИКОЛ    СИМЕОН    ДИМИТРОВА
НИКОЛАЙ    ЛЮДМИЛОВ    НИКОЛАЕВ
НИКОЛАЙ    СТОЯНОВ    КОСТАДИНОВ
НИКОЛАЙ    ЯНКОВ    ЩЕРЕВ
НИКОЛАС    ТОДОРОВ    ДРАГОЛОВА
ПАВЕЛ    АСЕНОВА    МАНОВ
ПАВЕЛ    ЗДРАВКОВ    МИТОВ
ПАВЛИНА    МАРИНОВА    ГЯУРОВА-ВЪЛЧЕВА
ПЕТЪР    АНГЕЛОВ    КОТЕВ
ПЕТЪР    ВЛАДИМИРОВ    МИНЧЕВ
ПЕТЪР    ДИМИТРОВ    НИКОЛОВ
ПЕТЪР ДАНИЕЛ        НИКОЛОВ
ПЕТЯ    ДИМИТРОВА    БОЯДЖИЕВА
РАДА    НИКОЛАЕВА    КОЛАРОВА
РАДИНА    ВЛАДИМИРОВА    ВЪЛЧЕВА
РАДИНА    МАРИНОВА    НИКОДИМОВА
РАДКА    ТРИФОНОВА    ИВАНОВА
РАДОСЛАВ    ГЕОРГИЕВ    ЧЕРНЕВ
РОЗАЛИЯ    СПАСОВА    РАДЕВА
РУМЕН    ГЕОРГИЕВ    НИКОЛОВ
СВЕТЛА    ДИМИТРОВА    ПАНАГИЕВА
СВИЛЕН    ДЕЧКОВ    КЛИНКОВ
СЕРГЕЙ    СЪБОТИНОВ    МОЛЛОВ
СИЛВИЯ    ДИМИТРОВА    РОГАЧЕВА
СИЛВИЯ    НИКОЛАЕВА    МАТОВА
СЛАВИ    ГЕОРГИЕВ    ЯНЕВ
СЛАВИ    ПАВЛОВ    МАНОЛЧЕВ
СНЕЖА    ДОБРЕВА    КОСТОВА
СПАСКА    СЛАВЕВА    ОВНАРСКА
СТАНИМИР    ВАЛЕНТИНОВ    МИХАЙЛОВ
СТАНИМИРА    ПЕТРОВА    ПЕТРОВА
СТЕПАН    ГЕОРГИЕВИЧ    ЧЕМЕРТАН
СТЕФАН    ДИМИТРОВ    ХРИСТОВ
СТЕФАН    НЕДЯЛКОВ    МАРЧЕВ
СТЕФАН    РАДОСЛАВОВ     ГЕОРГИЕВ
СТОЯН    ВАСИЛЕВ    СТОЕВ
СТОЯН    ИВАНОВ    ИВАНОВ
ТАМАРА        АРСОВСКА
ТАНЯ    ДОБЧЕВА    ГРОЗЕВА
ТАНЯ    СТОЯНОВА    ЯНКОВА
ТАНЯ        ПИЛИЧЕВА
ТАТЯНА    ДИМИТРОВА    ГАДЖЕВА
ТАТЯНА    ИВАНОВА    БЕЗИНСКА
ТЕОДОР    ДИМИТРОВ    ДИМИТРОВ
ТЕОДОР    СЛАВЧЕВ    СЛАВЧЕВ
ТОДОР    ЗАПРЯНОВ    ГАДЖЕВ
ТОДОР    ИВАНОВ    ГАДЖЕВ
ТОДОР    ЯНКУЛОВ    ЯНКУЛОВ
ТОДОРКА    ДИМИТРОВА    ХРИСТОВА
ФЕЛИКС    АНГЕЛОВ    АНГЕЛОВ
ФЕЛИКС    ИВАНОВ    ЧАЛОВ
ХРИСТИНА    ИВАНОВА    ГЕОРГИЕВА
ХРИСТИЯН    ДИМИТРОВ    ДИМИТРОВ
ХРИСТО    ГЕОРГИЕВ    БЕНЧЕВ
ХРУСИНА    ГЕОРГИЕВА    АНГЕЛОВА
ЮЛИЙ    ГЕОРГИЕВ    КОСТОВ
ЮЛИТА    ИВАНОВА    НИКОЛОВА
ЮРИЙ    РУМЕНОВ    ТОМОВ
       

 

Генерално Консулство на Република България в Чикаго
Адрес: 737 North Michigan Ave., suite 2105, Chicago, IL 60611, USA
Тел.: +1 312 867 1904
Факс: +1 312 867 1906
Дежурен телефон за спешни случаи в извънработно време:
+1 312 752 0661

Работно време с граждани: 10:00-13:00
Информация по телефона: 14:00 - 17:00

E-mail: Consulate.Chicago@mfa.bg

 

Consulate General of the Republic of Bulgaria in Chicago
Address: 737 North Michigan Ave., suite 2105, Chicago, IL 60611, USA
Tel.: +1 312 867 1904
Fax: +1 312 867 1906
Оut-of-hours emergency hotline:
+1 312 752 0661

Consular Section Admission Hours: Monday to Friday, 10:00 AM - 01:00 PM
Individual inquiries on submitted Applications: 02:00 PM -05:00 PM

E-mail: Consulate.Chicago@mfa.bg