Gerb
Генерално консулство на Република България
Чикаго, САЩ
Списък с готови за получаване лични документи към 3 януари 2018 г.
3.01.2018
Print
Email
АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ ЧЕРНЕВ
АЛЕКСАНДЪР ДОНЧЕВ СТОЕВ
АНАХИТ ВИКТОР ПАПАЗЯН
АНГЕЛ ХРИСТОВ ХРИСТОВ
АНДРЕЙ БОЖИНОВ РУСКОВ
АНЕТА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
АНИ ИВАНОВА ДОБРЕВА
АТАНАС НИКОЛОВ ВЕЛИЧКОВ
БОРИСЛАВ АСЕНОВ ОВНАРСКИ
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ДЯКОВСКИ
БОРИСЛАВА ДИМИТРОВА ТОНИОЛО
БОРЯНА БОГДАНОВА КОСЕВА
БОРЯНА МИХАЙЛОВА ЗАХАРИЕВА-МИЛАНОВА
БОРЯНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
БОЯН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
БОЯН ТОДОРОВ АЛЕКСАНДРОВ
ВАЛЕНТИН ЛЕЧКОВ МИРЧЕВ
ВАЛЕНТИН ЛЮБОМИРОВ ДИМИТРОВ
ВАЛЕНТИН РАЙНОВ ДИМИТРОВ
ВАЛЯ ИВАНОВА НИНКОВСКА
ВАЛЯ МИРОСЛАВОВА ДОЧЕВА
ВАНЯ ЖЕЛЯЗКОВА ТОДОРОВА
ВАСИЛ РУМЕНОВ ЦОНЕВ
ВЕРГИНИЯ ИВАНОВА БОЯДЖИЕВА
ВЕСЕЛА КИРИЛОВА АНДРЕЕВА
ВЕСЕЛИН СТЕФАНОВ АНДРЕЕВ
ВЕСЕЛИН СТЕФАОВ ДЕЛИПАВЛОВ
ВИКТОР ИЛИЕВ НИКОЛОВ
ВИКТОРИЯ ЯВОР  ЙОРДАНОВА
ВИЛИЯН ПЕТРОВ ТОДОРОВ
ВЛАДИМИР ПЕТРОВ ИЛИЕВ
ВЛАДИСЛАВ ГАВРИЛОВ МАНЧЕВ
ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ТАКЕВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ЖИВКОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ПОПОВСКИ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ СТАМЕНОВ
ГЕОРГИ КРАСИН ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ИЛИЕВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ ТЕРЗИЕВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ КОЛАРСКИ
ГОРАН ХРИСТОВ ГЕНОВ
ДАНАИЛ ЦВЕТАНОВ ПЕТКОВ
ДАНИЕЛА ДИМОВА ИЛИЕВА
ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА КОСТАДИНОВА
ДАРА ПАВЕЛ АПОСТОЛОВ
ДАРИНА ВОЙНОВА ВЕЛИЧКОВА
ДАРЧО КОНСТАНТИНОВ ДИМИТРОВ
ДЕЙВИД ПАВЕЛ АПОСТОЛОВ
ДЕНИЦА ЙОРДАНОВА ЙОСИФОВА
ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА НЕНОВА
ДЕСИСЛАВА СТЕФАНОВА АНТОВА
ДЕТЕЛИНА ОГНЯНОВА МАСЛЕВА
ДЕЯН РОСЕНОВ ИВАНОВ
ДЖЕЙМС КРИС НЕДЕЛЧЕВ
ДИАНА ПЕТРОВА ЧОЛАКОВА
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ГЕРГОВ
ДИНКО МАРИНОВ САПУНДЖИЕВ
ДОБРОМИР ЮЛИЙ КОСТОВ
ЕКАТЕРИНА АСЕНОВА ПЕНКОВА
ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА
ЕЛЕНА ИЛЧЕВА ИЛИЕВА
ЕЛЕНА КИРИЛОВА ПОПНИКОЛОВА-ТАБАКОВА
ЕЛИНА НИКОЛОВА ЧАРАКЧИЕВА
ЕМА ГРЕЙС   РАДИОНОВ
ЖАНИНА ВАЛЕРИЕВА ЛАЗАРОВА
ЖАСМИНА ЯНИСЛАВОВА ТАЧЕВА
ЗДРАВКА ПЕТРОВА МИЛАНОВА
ИВАН БЛАГОЕВ ТАКЕВ
ИВАН БОТЕВ ИВАНОВ
ИВАН ИВАНОВ АСЕНОВ
ИВАН МИТКОВ БЕЧЕВ
ИВАН РАДОСЛАВОВ ЗЛАТАНОВ
ИВАН СТОЯНОВ ИВАНОВ
ИВЕЛИН ВЕСЕЛИНОВ ИГОВ
ИВЕЛИНА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА
ИГОР АЛЕКСОВ БОЧВАРОВ
ИЗАБЕЛЛА РОУЗ   СОЛАНО
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ РЕБРЕЕВ
ИЛИЯ НИКОЛАЕВ ЯНКОВ
ИЛИЯ  АТАНАСОВ ИЛИЕВ
ИЛЧО ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
ЙОЛО ХРИСТОВ ЙОЛОВ
ИРЕНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ИСКРЕН ПЕТРОВ ПЕТКОВ
КАТЕРИНА ТОНИЕВА СТОЯНОВА
КАТИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА
КАТЯ БОРИСЛАВОВА ЯНИС
КАТЯ СТЕФАНОВА АЙВАЗОВА-ГЕОРГИЕВА
КИРИЛ ВАСИЛЕВ МИЛАНОВ
КОЛЬО ЦАНКОВ ИЛИЕВ
КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВ ТОСЕВ
КОНСТАНТИН ИВАНОВ  КОСТАДИНОВ
КРАСИМИР ИЛКОВ ИЛЧЕВ
КРАСИМИР СТОЯНОВ ТЕНЕВ
КРАСИМИРА ИВОВА АНГЕЛОВА
КРАСИМИРА ПЛАМЕНОВА КАМЕНСКА
КРИСТИАН ДОНЧЕВ СТОЕВ
КРУМ ДИМИТРОВ РЯХОВ
ЛИДИЯ ИВАНОВА НИКОЛОВА
ЛИЛИЯ КОСТАДИНОВА ЙОРДАНОВА
ЛИЛЯНЧО ТОДОРОВ НИНКОВСКИ
ЛЮБА ЕВГЕНИЕВА БЕРИНДЖЪР
ЛЮБОМИРА ДИМИТРОВА ЛЮБОМИРОВА
ЛЮДМИЛ СТЕФАНОВ ДРУМЕВ
МАГДАЛЕНА ЖЕКОВА КОЛЕВА
МАЛИНА ВЕЛЧЕВА ЛАЗАРОВА
МАНУЕЛА ПЕТКОВА АНГЕЛОВА
МАРГАРИТА РАЙЧЕВА РАЙЧЕВА
МАРИН КИРИЛОВ МИХАЙЛОВ
МАРИЯ ДЖОЙ ХОРН
МАРИЯНА ЕМИЛОВА ДИМИТРОВА
МАРТИН ГЕОРГИЕВ ДРАГИЕВ
МАТЕЙ МАРИНОВ ПЕТРОВ
МИЛА ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ
МИЛЕН ГЕОРГИЕВ КАЧАРМАЗОВ
МИЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА ЧИМЕВА
МИЛЕНА ВЛАДКОВА ЯНЕВА
МИЛЕНА КРАСИНОВА ГЕОРГИЕВА
МИЛИКА БОЯНОВА БОЯНОВА
МИЛКО ЙОРДАНОВ МИЛАНОВ
МИШЕЛ НЕД МИТЕВ
МИШЕЛ СВЕТЛИН КОСТАДИНОВА
НАДЕЖДА МИХАЙЛОВА ГРИГОРОВА
НАДЯ ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
НАДЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА
НАЙДЕН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
НАТАЛИЯ  ИЛИЕВА МРОС
НЕДЯЛКО КОНСТАНТИНОВ НИКОЛОВ
НЕЛИ МАРГАРИТОВА НЕСТОРОВА
НИКОЛ СИМЕОН ДИМИТРОВА
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦАНКОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЧОЛАКОВ
НИКОЛАЙ МИЛЕНОВ МИХАЙЛОВ
НИКОЛАЙ  СТОЯНОВ ГРЪНЧАРОВ
НОРА НАЙДЕНОВА НЕДЕЛЧЕВА
ПЕНКА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА
ПЕТКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ МИНЧЕВ
ПЕТЪР ПЛАМЕНОВ ПЕТРОВ
ПЛАМЕН НЕВЯНОВ МИРЧЕВ
ПЛАМЕНА ВЕЛИКОВА КОШАРОВА
РАДОСЛАВ АТАНАСОВ ЖЕЛЯЗКОВ
РАДОСТ НИКОЛОВА МЛАДЕНОВА
РАЙНА ЙОРДАНОВА МИТОВА
РОСЕН МИХАЙЛОВ ЯНЕВ
РОСИЦА ИВАНОВА ЛЕОН
РУМЕН МЛАДЕНОВ КОЛОВ
РУМЕН МЛАДЕНОВ ПЕХЛИВАНОВ
РУМЕН НИКОЛОВ МИХАЙЛОВ
САВКА АСЕНОВА КРЪСТЕВА
СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА
СВЕТЛАНА СЛАВЧЕВА ДОЙКОВА
СЕМРА РАМИЕВА КУРДОВА
СИЛВИЯ ДИМИТРОВА РОГАЧЕВА
СИЛВИЯ ДИМИТРОВА РОГАЧЕВА
СИМОНА БОЖИЧКОВА МИТКОВА
СНЕЖАНА БОРИСОВА ИВАНОВА
СТЕФАН МЕТОДИЕВ ГЕРАСИМОВ
СТЕФАН МИЛКОВ РАНДИЕВ
СТЕФАНИ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКА
СТОЙНА ПЕТРОВА АРНАУДОВА
СТОЙНО ЗЛАТЕВ ДРЕМСИЗОВ
СТОЯНКА ЖЕЛЯЗКОВА ЙОРДАНОВА
СТОЯНКА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
ТАНЯ ТОДОРОВА АСЕНОВА
ТАНЯ   ПИЛИЧЕВА
ТЕНЧО АНТОНОВА СТАНКОВ
ТЕОДОРА ЕНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
ТЕОДОРА ЖИВКОВА ХЕЛЪН
ТЕОДОРА ЛИЛЯНЧЕВА НИНКОВСКА
ТЕРВЕЛ ЯВОР  ЙОРДАНОВ
ТОНЧО ПЕТРОВ КРЪСТЕВ
ФИЛИП ВЕСЕЛИНОВ АНГЕЛОВ
ФИЛИП ЦВЕТКОВ АЛЕКСИЕВ
ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА КУРТЕВА
ХРИСТИЯНА СТЕФАНОВА КИСЬОВА
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БЕНЧЕВ
ХРИСТО  КРАСИМИРОВ ГРЪНЧАРОВ
ЦВЕТОМИР МИЛЧЕВ ГОРАНОВ
ЦЕНКО СТИЛЯНОВ ЦАКОВ
ЮЛИЯ ЦВЕТАНОВА ЙОЧКОЛОВСКА
ЯВОР ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
ЯНА ВАСИЛЕВА КОЦЕВА
ЯНИЦА ПЕТКОВА ДИНЕВА
ЯСЕН ПЕТКОВ ПАРАШКЕВОВ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Списък с готови за получаване лични документи към 15 март 2018 г.

 

Генерално Консулство на Република България в Чикаго
Адрес: 737 North Michigan Ave., suite 2105, Chicago, IL 60611, USA
Тел.: +1 312 867 1904
Факс: +1 312 867 1906
Дежурен телефон за спешни случаи в извънработно време:
+1 312 752 0661

Работно време с граждани: 10:00-13:00
Информация по телефона: 14:00 - 17:00

E-mail: [email protected]

 

Consulate General of the Republic of Bulgaria in Chicago
Address: 737 North Michigan Ave., suite 2105, Chicago, IL 60611, USA
Tel.: +1 312 867 1904
Fax: +1 312 867 1906
Оut-of-hours emergency hotline:
+1 312 752 0661

Consular Section Admission Hours: Monday to Friday, 10:00 AM - 01:00 PM
Individual inquiries on submitted Applications: 02:00 PM -05:00 PM

E-mail: [email protected]