Gerb
Генерално консулство на Република България
Лос Анжелис, САЩ
СПИСЪК НА НОВОИЗДАДЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ, ПОЛУЧЕНИ В ГЕНЕРАЛНОТО КОНСУЛСТВО НА 12.03.2018 г.
13.03.2018
Print
Email

СПИСЪК НА НОВОИЗДАДЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ, ПОЛУЧЕНИ В ГЕНЕРАЛНОТО КОНСУЛСТВО НА 12.03.2018 г.

 

Лиляна Иванова Стамова

Теодор Георгиев Попов

Славяна Найденова Неделчева-Хюс

Даниел Георгиев Хубенов

Георги Радков Хубенов

Николай Тодоров Тодоров

Петър Стоянов Петров

Камен Ивайлов Маринов

Петя Деянова Йорданова

Любомир Петков Петкор

Живко Върбанов Колев

Светослав Светославов Тодоров

СПИСЪК НА НОВОИЗДАДЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ, ПОЛУЧЕНИ В ГЕНЕРАЛНОТО КОНСУЛСТВО НА 21.03.2018 г.
СПИСЪК НА НОВОИЗДАДЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ, ПОЛУЧЕНИ В ГЕНЕРАЛНОТО КОНСУЛСТВО НА 26.02.2018 г.

Адрес (на английски език): 11766 WilshireBlvd.,Suite 440, LosAngeles, CA 90025

Телефон: +1 310 478 6700

Факс: :+1 310 478 6277

Дежурен телефонза спешни случаи в извънработно време: +1 310 437 3606

E-mail:consulate.losangeles@mfa.bg, bglaconsul@gmail.com

Консулска служба:

Телефон: +1 310 478 6700

Факс:+1 310 478 6277

Приемно време за граждани: 9.30 – 12.30 ч.всеки работен ден. Приемането на граждани става с предварително записан по телефон или по електронна поща час.

Информация по телефон: 14.30 – 16.30 ч. от понеделник до петък.При необходимост Генералното консулство може да промени часовете, определени за даване на информация по телефона. В тези случаи моля да изслушате до края съобщението на телефонния секретар.

E-mail:consulate.losangeles@mfa.bg

 

Consulate General of the Republic of Bulgaria in Los Angeles
Address: 11766 Wilshire Blvd., Suite 440, Los Angeles, CA 90025
Telephone: +1 310 478 6700
Fax: +1 310 478 6277
Out-of-hours emergency line: +1 310 437 3606
Consular district: Alaska, Arizona, California, Idaho, Hawaii, Montana, New Mexico, Nevada, Oregon, Utah, Washington

Consular Service

Telephone: +1 310 478 6700
Fax: +1 310 478 6277
Consular Section Admission Hours: Monday to Friday, 09:30 am - 12:30 pm- with prior appointment by phone or e-mail.

Inquiries on submitted Applications by phone:02:30 pm -04:30 pm (Mo – Fri). If needed the Consulate General can change the hours dedicated to inquiries by phone. I that case, please, listen to the complete message of the automatic phone operator.

E-mail: consulate.losangeles@mfa.bg