Gerb
Генерално консулство на Република България
Лос Анжелис, САЩ
СПИСЪК НА НОВОИЗДАДЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ, ПОЛУЧЕНИ В ГЕНЕРАЛНОТО КОНСУЛСТВО КЪМ 22. 01. 2016 г.
26.01.2016
Print
Email

Ариф Ариф Джуджо

Имир Ахмед Джуджо

Жасмин Ариф Джуджо

Роси Василева Пилипович

Тахуки Артюн Асчиян

Мариета Крикор Саркисян-Асчиян

Артюн Манук Асчиян

София Ванг Петрова

Виктор Ванг Петров

Евгени Ванг Петров

Антоанета Валентинова Петрова

Стоянка Георгиева Тракова

Валентин Кирилов Бъчваров

Александър Андонов Танев

Атанас Атанасов Раденски

Теодора Костадинова Томова

Спас Живков Андонов

Емил Василев Пиперков

Мариела Кирилова Апостолова – Платнър

Антоанета Василева Кадом

Славчо Георгиев Славчев

Лилия Иванова Бесалева

Румянка Русева Стефанова – Пиперкова

Румянка Велчева Раденска

Бесам Садун Мохамед

Олга Христова Николова

Садун Мохамед Махди –Кадом

Моника Георгиева Николова

Гита Костадинова Темелкова

Йорданка Методиева Данчева

Силвия Маркар Жекова

Данаил Гочев Жеков

Николай Кирилов Бачев

Камен Дочев Николов

Нона Борянова Шабова

Павел Богданов Траков

Миглена Йорданова Ставрева

Маргарита Димитрова Георгиева

Людмил Хариев Казаков

Мария Мариянова Драгомирова

Николай Симеонов Георгиев

Тодор Николов Калоянчев

Недялко Маринов Василев

Петър Василев Андонов

Любина Любенова Богоева

Димитър Владимиров Петров

Боряна Янкова Митева

Максимилиан Димитров Мавров

Галина Добромирова Янкуловска

Николай Цветанов Костов

Евгения Иванова Вачкова

Венелин Христов Григоров

Мария Колева Жечева

Светлозар Иванов Казанджиев

Живко Донков Жечев

Антица Димитрова Стойчева

Панчо Пеев Стоянов

Емилия Георгиева Узунова

Златан Георгиев Стойков

Иванка Георгиева Мутафова

Елена Иванова Груева

Лидия Георгиева Александрова

Росица Тодорова Мишкович

Марин Димитров Петракев

Валентин Цанков Петров

Санта Красимир Йончевска

Ованес Зерон Тютелян

Стефано Владимиров Христов

Росен Желязков Павлов

Светлозар Веселинов Гърмидолов

Веселин Маринов Марков

Ариф Фетах Джуджо

Живко Димитров Киров

Калинка Владимирова Михайлова

Иванка Стефанова Христова

Аглая Любенова Морчева

Павел Мариянов Станков

Пламен Иванов Кьорлински

Пламен Тодоров Танев

Диана Георгиева Керелова

Елена Бориславова Зейгър

                                                                                                     Ивайло Боянов Ангелов

Списък на преводачите, утвърдени от Генералното консулство на Република България в Лос Анжелис
Работни и неработни дни на Генералното консулство на Република България в Лос Анджелис

Адрес (на английски език): 11766 WilshireBlvd.,Suite 440, LosAngeles, CA 90025

Телефон: +1 310 478 6700

Факс: :+1 310 478 6277

Дежурен телефонза спешни случаи в извънработно време: +1 310 437 3606

E-mail:[email protected], [email protected]

Консулска служба:

Телефон: +1 310 478 6700

Факс:+1 310 478 6277

Приемно време за граждани: 9.30 – 12.30 ч.всеки работен ден. Приемането на граждани става с предварително записан по телефон или по електронна поща час.

Информация по телефон: 14.30 – 16.30 ч. от понеделник до петък.При необходимост Генералното консулство може да промени часовете, определени за даване на информация по телефона. В тези случаи моля да изслушате до края съобщението на телефонния секретар.

E-mail:[email protected]

 

Consulate General of the Republic of Bulgaria in Los Angeles
Address: 11766 Wilshire Blvd., Suite 440, Los Angeles, CA 90025
Telephone: +1 310 478 6700
Fax: +1 310 478 6277
Out-of-hours emergency line: +1 310 437 3606
Consular district: Alaska, Arizona, California, Idaho, Hawaii, Montana, New Mexico, Nevada, Oregon, Utah, Washington

Consular Service

Telephone: +1 310 478 6700
Fax: +1 310 478 6277
Consular Section Admission Hours: Monday to Friday, 09:30 am - 12:30 pm- with prior appointment by phone or e-mail.

Inquiries on submitted Applications by phone:02:30 pm -04:30 pm (Mo – Fri). If needed the Consulate General can change the hours dedicated to inquiries by phone. I that case, please, listen to the complete message of the automatic phone operator.

E-mail: [email protected]