Gerb
Генерално консулство на Република България
Лос Анжелис, САЩ
СПИСЪК НА НОВОИЗДАДЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ, ПОЛУЧЕНИ В ГЕНЕРАЛНОТО КОНСУЛСТВО КЪМ 22. 01. 2016 г.
26.01.2016
Print
Email

Ариф Ариф Джуджо

Имир Ахмед Джуджо

Жасмин Ариф Джуджо

Роси Василева Пилипович

Тахуки Артюн Асчиян

Мариета Крикор Саркисян-Асчиян

Артюн Манук Асчиян

София Ванг Петрова

Виктор Ванг Петров

Евгени Ванг Петров

Антоанета Валентинова Петрова

Стоянка Георгиева Тракова

Валентин Кирилов Бъчваров

Александър Андонов Танев

Атанас Атанасов Раденски

Теодора Костадинова Томова

Спас Живков Андонов

Емил Василев Пиперков

Мариела Кирилова Апостолова – Платнър

Антоанета Василева Кадом

Славчо Георгиев Славчев

Лилия Иванова Бесалева

Румянка Русева Стефанова – Пиперкова

Румянка Велчева Раденска

Бесам Садун Мохамед

Олга Христова Николова

Садун Мохамед Махди –Кадом

Моника Георгиева Николова

Гита Костадинова Темелкова

Йорданка Методиева Данчева

Силвия Маркар Жекова

Данаил Гочев Жеков

Николай Кирилов Бачев

Камен Дочев Николов

Нона Борянова Шабова

Павел Богданов Траков

Миглена Йорданова Ставрева

Маргарита Димитрова Георгиева

Людмил Хариев Казаков

Мария Мариянова Драгомирова

Николай Симеонов Георгиев

Тодор Николов Калоянчев

Недялко Маринов Василев

Петър Василев Андонов

Любина Любенова Богоева

Димитър Владимиров Петров

Боряна Янкова Митева

Максимилиан Димитров Мавров

Галина Добромирова Янкуловска

Николай Цветанов Костов

Евгения Иванова Вачкова

Венелин Христов Григоров

Мария Колева Жечева

Светлозар Иванов Казанджиев

Живко Донков Жечев

Антица Димитрова Стойчева

Панчо Пеев Стоянов

Емилия Георгиева Узунова

Златан Георгиев Стойков

Иванка Георгиева Мутафова

Елена Иванова Груева

Лидия Георгиева Александрова

Росица Тодорова Мишкович

Марин Димитров Петракев

Валентин Цанков Петров

Санта Красимир Йончевска

Ованес Зерон Тютелян

Стефано Владимиров Христов

Росен Желязков Павлов

Светлозар Веселинов Гърмидолов

Веселин Маринов Марков

Ариф Фетах Джуджо

Живко Димитров Киров

Калинка Владимирова Михайлова

Иванка Стефанова Христова

Аглая Любенова Морчева

Павел Мариянов Станков

Пламен Иванов Кьорлински

Пламен Тодоров Танев

Диана Георгиева Керелова

Елена Бориславова Зейгър

                                                                                                     Ивайло Боянов Ангелов

Списък на преводачите, утвърдени от Генералното консулство на Република България в Лос Анжелис
Работни и неработни дни на Генералното консулство на Република България в Лос Анджелис

Адрес (на английски език): 11766 Wilshire Blvd.,Suite 440, Los Angeles,CA 90025

Телефон: +1 310 478 6700

Факс: :+1 310 478 6277

Дежурен телефонза спешни случаи в извънработно време: +1 310 478 6277

Консулски окръг: Айдахо,Аляска, Аризона, Вашингтон, Калифорния, Монтана, Невада, Ню Мексико, Орегон, Хавай, Юта

Консулска служба:

Телефон: +1 310 478 6700

Факс:+1 310 478 6277

Приемно време на консулска служба за граждани: 9.30 – 12.30 ч.всеки работен ден. Приемането на граждани става с предварително записан по телефон или по електронна поща час.

Информация и/или записване на час по телефон: 14.30 – 16.30 ч. всеки работен ден

E-mail:consulate.losangeles@mfa.bg, bglaconsul@gmail.com

Достъп на хора с увреждания: Помещението на консулска служба е напълно достъпно за посетители с увреждания. Ако се нуждаете от специално съдействие, моля уведомете предварително.

 

Consulate General of the Republic of Bulgaria in Los Angeles
Address: 11766 Wilshire Blvd., Suite 440, Los Angeles, CA 90025
Telephone: +1 310 478 6700
Fax: +1 310 478 6277
Out-of-hours lineforemergency consular assistance following the death, hospitalisation, arrest, or other serious incident involving a Bulgarian national is available 24 hours by calling +1 310 437 3606,
Consular district: Alaska, Arizona, California, Idaho, Hawaii, Montana, New Mexico, Nevada, Oregon, Utah, Washington

Consular Service

Telephone: +1 310 478 6700
Fax: +1 310 478 6277
Consular Section Admission Hours: Monday to Friday, 9:30 am - 12:30 pm – public access is with prior appointment by phone or e-mail only

Inquiries on submitted Applicationsor appointment by phone: 2:30 pm -4:30 pm (Mo – Fri)

E-mail:consulate.losangeles@mfa.bg, bglaconsul@gmail.com

Disabled Access:Our offices are fully equipped with facilities for disabled visitors. If you need special assistance, please contact us before you arrange an appointment.