Gerb
Генерално консулство на Република България
Лос Анжелис, САЩ
СПИСЪК НА НОВОИЗДАДЕНИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ, ПОЛУЧЕНИ В ГК-ЛОС АНЖЕЛИС КЪМ 10. 02. 2015 г.
12.02.2015
Print
Email

Силвия Любомирова Стентън

Георги Валериев Иванов

Марио Димитров Танев

Вили Александрова Стойчовски

Магдалена Динкова Колаксъзова

Христина Динкова Колаксъзова

Атанас Цонев Цонев

Богдан Боянов Атанасов

Татяна Георгиева Илиева

Калоян Анатолий Петков

Десислава Петрова Димитрова

Александра Александрова Ничева

Румяна Денкова Енчевска

Румен Иванов Илиев

Алекса Боянова Личева

Иванка Желева Илиева

София Боянова Личева

Белослава Денчева Личева

Катарина Никол Бърнам – Ненов

Моника Борисова Стоянова

Денислав Христов Стоянов

Христо Иванов Стоянов

Теодора Денчева Пърсел

Маргарита Николова Попова

Десислава Авакум Илиева

Владимир Иванов Милев

Петко Елеанов Пърпов

Бойка Павлова Пенчева

Венцислав Венков Господинов

Ангел Венков Господинов

Николай Петков Петков

Владимир Аркадиевич Менин

Димитър Михов Тенев

Никола Юлиев Лозанов

Дарина Никол Лозанов

Юлиян Никола Лозанов

Енчо Тодоров Ангелов

Лилия Красимирова Бошнакова

Мая Тодорова Румполова

Аглая Петрова Кунин

Елена-Мария Борисова Атанасова

Мария Стоименова Атанасова

Татяна Кирилова Гогова

Борис Петров Атанасов

Габриел Бориславов Румполов

Мариета Иванова Чолакова

Дамян Петров Тученишки

Диана Евелинова Спасова

Светослав Миланов Миланов

Иван Русков Хамилтон

Гергана Сашева Славова

Николай Минков Николов

Петрана Стоянова Иванова

Мария Николаева Белишка

Тодор Проданов Спасов

Екатерина Гърба

Тереза Петрова Гочева

Никола Александров Драганов

Кристиан Александров Драганов

Емил Петков Мекянов

Десислава Тодорова Воан

Ния Мирославова Харкин

Семо Димитров Гергинов 

Мария Николова Станиславова

Димитър Василев Цветанов

Станислава Костадинова Ласкова

Асен Асенов Василев

Людмил Любомиров Григоров

Аександър Илиев Костадинов

Христина Славова Монева

Живко Илиев Пенев

Антония Илиева Пенева

Мариана Вълчева Кичукова

Ваня Тенева Сантева-Николова

Валерия Георгиева Недева

Валери Кирилов Караканов

Николай Светославов Славев

СПИСЪК НА НОВОИЗДАДЕНИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ, ПОЛУЧЕНИ В ГК-ЛОС АНЖЕЛИС към 06. 03. 2015 г.
СПИСЪК НА НОВОИЗДАДЕНИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ, ПОЛУЧЕНИ В ГК-ЛОС АНЖЕЛИС КЪМ 09 ЯНУАРИ 2015 Г.

Адрес (на английски език): 11766 WilshireBlvd.,Suite 440, LosAngeles, CA 90025

Телефон: +1 310 478 6700

Факс: :+1 310 478 6277

Дежурен телефонза спешни случаи в извънработно време: +1 310 437 3606

E-mail:[email protected], [email protected]

Консулска служба:

Телефон: +1 310 478 6700

Факс:+1 310 478 6277

Приемно време за граждани: 9.30 – 12.30 ч.всеки работен ден. Приемането на граждани става с предварително записан по телефон или по електронна поща час.

Информация по телефон: 14.30 – 16.30 ч. от понеделник до петък.При необходимост Генералното консулство може да промени часовете, определени за даване на информация по телефона. В тези случаи моля да изслушате до края съобщението на телефонния секретар.

E-mail:[email protected]

 

Consulate General of the Republic of Bulgaria in Los Angeles
Address: 11766 Wilshire Blvd., Suite 440, Los Angeles, CA 90025
Telephone: +1 310 478 6700
Fax: +1 310 478 6277
Out-of-hours emergency line: +1 310 437 3606
Consular district: Alaska, Arizona, California, Idaho, Hawaii, Montana, New Mexico, Nevada, Oregon, Utah, Washington

Consular Service

Telephone: +1 310 478 6700
Fax: +1 310 478 6277
Consular Section Admission Hours: Monday to Friday, 09:30 am - 12:30 pm- with prior appointment by phone or e-mail.

Inquiries on submitted Applications by phone:02:30 pm -04:30 pm (Mo – Fri). If needed the Consulate General can change the hours dedicated to inquiries by phone. I that case, please, listen to the complete message of the automatic phone operator.

E-mail: [email protected]