Gerb
Генерално консулство на Република България
Лос Анжелис, САЩ
СПИСЪК НА НОВОИЗДАДЕНИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ, ПОЛУЧЕНИ В ГК-ЛОС АНЖЕЛИС КЪМ 09 ЯНУАРИ 2015 Г.
13.01.2015
Print
Email

Светлозар Йорданов Петров

Иво Красимиров Бъчваров

Георги Игнатов Спасов

Росица Вълчева Кърхарманлиева-Василева

Марио Живков Василев

Мая Ненова Пашева

Мая Бинева Манова

Веселин Денков Веселинов

Любомир Иванов Радков

Диана Стоянова Демар

Надя Вълева Митева

Донка Денчева Трифонова

Петя Димитрова Радоева

Свилен Радославов Михайлов

Кристиан Живков Василев

Живко Костадинов Василев

Веселин Йорданов Пенев

Наталия Николаева Тодорова

Христо Христов Христов

Ива Красимирова Коилова

Цвета Иванова Иванова

Даниел Любенов Стоилов

Петър Митков Тученишки

Полина Христова Смийт

Николай Ботев Ботев

Атанас Георгиев Иванов

Ива Йорданова Миланова

Емилия Богданова Бачийска

Елеонора Рудолфова Христова

Диана Иванова Митева-Дамянова

Гарник Айказович Гукасян

Галина Василева Стаменова

Владислав Богданов Шахънски

Яна Иванова Заманова

Андрей Владимиров Заманов

Десислава Дамянова Тонкова

Владислав Стефанов Дойчинов

Емил Кирилов Досков

Стилияна Бойчева Стаменова

Елисавета Кирилова Пиронкова

Джоен Борислав Стоянова

Виден Николов Недялков

Миглена Светославова Вълчева

Ирена Пламенова Йосифова

Кристиян Илчов Драгомиров

Камен Иванов Каменов

Марийка Атанасова Каменова

Ивана Анжелиева Радева

Андреан Сашков Борисов

Петър Митков Тученишки

Ина Георгиева Благоева

Ивана Тошкова Георгиева

Славка Петрова Бъчварова

Калина Младенова Ангелова

Мартин Василев Цибров

Мария Райчев Алексиева

Данаил Пламенов Гъбенски

Румен Богатинов Бежански

Явор Тихомиров Кирилов

Светослав Ганев Светославов

Владимир Йорданов Павлов

Борислав Стефанов Борисов

Джорджия Бориславова Борисова

Стефани Бориславова Борисова

Илия Радославов Златков

Марин Петров Маринов

Доротея Спасова Александрова

Петко Иванов Петков

Райна Йорданова Тончева

Надя Александрова Дирекова

Костадин Станчев Янев

СПИСЪК НА НОВОИЗДАДЕНИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ, ПОЛУЧЕНИ В ГК-ЛОС АНЖЕЛИС КЪМ 10. 02. 2015 г.

Адрес (на английски език): 11766 WilshireBlvd.,Suite 440, LosAngeles, CA 90025

Телефон: +1 310 478 6700

Факс: :+1 310 478 6277

Дежурен телефонза спешни случаи в извънработно време: +1 310 437 3606

E-mail:[email protected], [email protected]

Консулска служба:

Телефон: +1 310 478 6700

Факс:+1 310 478 6277

Приемно време за граждани: 9.30 – 12.30 ч.всеки работен ден. Приемането на граждани става с предварително записан по телефон или по електронна поща час.

Информация по телефон: 14.30 – 16.30 ч. от понеделник до петък.При необходимост Генералното консулство може да промени часовете, определени за даване на информация по телефона. В тези случаи моля да изслушате до края съобщението на телефонния секретар.

E-mail:[email protected]

 

Consulate General of the Republic of Bulgaria in Los Angeles
Address: 11766 Wilshire Blvd., Suite 440, Los Angeles, CA 90025
Telephone: +1 310 478 6700
Fax: +1 310 478 6277
Out-of-hours emergency line: +1 310 437 3606
Consular district: Alaska, Arizona, California, Idaho, Hawaii, Montana, New Mexico, Nevada, Oregon, Utah, Washington

Consular Service

Telephone: +1 310 478 6700
Fax: +1 310 478 6277
Consular Section Admission Hours: Monday to Friday, 09:30 am - 12:30 pm- with prior appointment by phone or e-mail.

Inquiries on submitted Applications by phone:02:30 pm -04:30 pm (Mo – Fri). If needed the Consulate General can change the hours dedicated to inquiries by phone. I that case, please, listen to the complete message of the automatic phone operator.

E-mail: [email protected]