Gerb
Генерално консулство на Република България
Лос Анжелис, САЩ

ПРАЗНИЧНИ /НЕРАБОТНИ/ ДНИ ПРЕЗ 2016 г.

18 януари                  Birthday of Martin Luther King, Jr

15 февруари             Washington’s birthday

3 март                        Ден на освобождението на Р. България

4 март                        Почивен ден съгласно ПМС 935 /отработва се на 12 март/

29 април                    Велики петък

2 май                          Възкресение Христово

6 май                          Ден на храбростта и Българската армия

23 май                        Почивен ден съгласно ПМС 935 /отработва се на 14 май/

24 май                        Ден на българската просвета и славянската писменост

30 май                        Memorial Day

4 юли                          Independence Day

5 септември              Labor Day/почивен ден съгласно ПМС 935/ отработва се  на 10 септ./

6 септември              Ден на Съединението на България

22 септември            Ден на Независимостта на България

23 септември            Почивен ден съгласно ПМС 935 /отработва се на 17 септември/

10 октомври              Columbus Day

11 ноември                Veterans Day

24 ноември                Thanksgiving Day

26 декември              Рождество Христово

 

РАБОТНИ СЪБОТНИ ДНИ през 2016 г.:

12 март, 14 май, 10 и 17 септември

Адрес (на английски език): 11766 WilshireBlvd.,Suite 440, LosAngeles, CA 90025

Телефон: +1 310 478 6700

Факс: :+1 310 478 6277

Дежурен телефонза спешни случаи в извънработно време: +1 310 437 3606

E-mail:[email protected], [email protected]

Консулска служба:

Телефон: +1 310 478 6700

Факс:+1 310 478 6277

Приемно време за граждани: 9.30 – 12.30 ч.всеки работен ден. Приемането на граждани става с предварително записан по телефон или по електронна поща час.

Информация по телефон: 14.30 – 16.30 ч. от понеделник до петък.При необходимост Генералното консулство може да промени часовете, определени за даване на информация по телефона. В тези случаи моля да изслушате до края съобщението на телефонния секретар.

E-mail:[email protected]

 

Consulate General of the Republic of Bulgaria in Los Angeles
Address: 11766 Wilshire Blvd., Suite 440, Los Angeles, CA 90025
Telephone: +1 310 478 6700
Fax: +1 310 478 6277
Out-of-hours emergency line: +1 310 437 3606
Consular district: Alaska, Arizona, California, Idaho, Hawaii, Montana, New Mexico, Nevada, Oregon, Utah, Washington

Consular Service

Telephone: +1 310 478 6700
Fax: +1 310 478 6277
Consular Section Admission Hours: Monday to Friday, 09:30 am - 12:30 pm- with prior appointment by phone or e-mail.

Inquiries on submitted Applications by phone:02:30 pm -04:30 pm (Mo – Fri). If needed the Consulate General can change the hours dedicated to inquiries by phone. I that case, please, listen to the complete message of the automatic phone operator.

E-mail: [email protected]