Gerb
Посолство на Република България
Вашингтон, САЩ

ръководител на мисията

ТИХОМИР СТОЙЧЕВ

Извънреден и пълномощен посланик на Република България
във Вашингтон, Съединени американски щати
 
 

Посланик Тихомир Стойчев е дипломат от кариерата. На 27 юни 2016 той връчи акредитивните си писма на президента Барак Обама, с които е назначен за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Съединените американски щати.
В периода 2012 – 2016 г. посланик Стойчев е бил Секретар на Президента на Република България по въпросите на външната политика. От 2008 г. до 2011 г. е заемал длъжността Заместник-ръководител на българското посолство във Вашингтон, като от ноември 2009 г. до август 2010 г. е изпълнявал длъжността Временно управляващ на посолството.

В периода 2003 – 2007 г. е бил Съветник по политическите и икономическите въпроси в посолството във Вашингтон. През този период България се присъединява към НАТО и Европейския съюз. От 1996 г. до 2000 г. е бил Трети секретар в Мисията на Република България към ЕС в Брюксел, Белгия, когато страната ни започва процеса на подготовка за присъединяване към ЕС и стартира преговорите за членство. През този период е отговарял също за развитието на отношенията с Европейския парламент и за дейността на Съвместния парламентарен комитет България – ЕС.

В Министерството на външните работи г-н Стойчев е заемал следните позиции: Началник на отдел „Външни отношения на ЕС, бюджет и финансови инструменти, Международни икономически и финансови организации“, в дирекция „ЕС“ (2007-2008); Секретар на Под-комитет II „Вътрешен пазар“ в дирекция „Европейска интеграция“ (2000-2003); Държавен експерт в дирекция „Европейска интеграция“ по въпросите на политическия диалог и сътрудничеството с ЕС в областта на Общата външна политика и политиката за сигурност и Правосъдие и вътрешен ред (1994-1996). Отговарял е също и за сътрудничеството на България с ОИСР.

Посланик Стойчев е Магистър по философия и история от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Специализирал е в: Института на ООН за подготовка и изследвания, Ню Йорк (Програма: „Международна търговска политика и кръгът преговори от Доха“, 2005 г.); Института за публична администрация, Дъблин, Ирландия (Програма „Умения за водене на преговори. Структурни фондове на ЕС“, 2002 г.); Националното събрание на Франция, Париж (Програма „Институции на френската демокрация“, 1996 г.); Център за Европейски изследвания, Солун, Гърция (Програма за лидери от ЦИЕ, 1995 г.); Европейската комисия, Брюксел (Програма „Институции на ЕС. Механизъм за вземане на решения“, 1994 г.).

Награждаван е с Командорски кръст на Ордена за заслуги към Република Полша (2015 г.) и Възпоменателен медал по случай 100 годишнината от установяването на дипломатическите отношения между България и САЩ (2003 г.).

 

Посолство на Република България във Вашингтон
Адрес: 1621 22nd Street, NW, Dimitar Peshev Plaza, Washington, DC 20008, USA
Телефон:
+1 202 387 0174
+1 202 299 0273
+1 202 483 1386
+1 202 387 5770
Факс: +1 202 234 7973
Дежурни телефони в извънработно време:
+1 202 387 0174
+1 202 387 5770
+1 202 483 1386
+1 202 299 0273
Работно време: 09.00 - 17.30 ч.
Консулска служба
(R Street Entrance)
Приемно време: 09.30 - 12.30 ч.
Информация по тел.:
+1 202 387 7969 (14.00 - 17.00 ч.)
E-mail: Embassy.Washington@mfa.bg

 

Embassy of the Republic of Bulgaria in Washington
Address: 1621 22nd Street, NW, Dimitar Peshev Plaza, Washington, DC 20008, USA
Telephone:
+1 202 387 0174
+1 202 299 0273
+1 202 483 1386
+1 202 387 5770
Fax: +1 202 234 7973
Оut-of-hours hotlines:
+1 202 387 0174
+1 202 387 5770
+1 202 483 1386
+1 202 299 0273
Office hours: 9.00 am - 5.30 pm
Consular Service
(R Street Entrance)
Open to the public: 9:30 am - 12:30 pm
Phone Inquiries:
+1 202 387 7969 (2:00 pm - 5:00 pm)
E-mail: Embassy.Washington@mfa.bg