Gerb
Посолство на Република България
Вашингтон, САЩ

състав на мисията

 

Н. Пр. Тихомир Стойчев

Извънреден и пълномощен посланик на Република България в САЩ                                          

 

Любомир Грънчаров

Пълномощен министър, заместник-ръководител                                                                          

 

Стефка Йовчева

Първи секретар, „Политическа служба“                                         

 

Татяна Караджова

Първи секретар, „Политическа служба“      

 

Даниела Сиракова

Втори секретар, „Политическа служба“                  

 

Иво Константинов

Завеждащ „Служба по търговско-икономическите въпроси“                    

 

Бригаден генерал Анатолий Кръстев

Аташе по отбраната             

 

Георги Овчаров

Представител на МВР           

 

Христо Генчев

Завеждащ служба „Комуникации“

 

Посолство на Република България във Вашингтон
Адрес: 1621 22nd Street, NW, Dimitar Peshev Plaza, Washington, DC 20008, USA
Телефон:
+1 202 387 0174
+1 202 299 0273
+1 202 483 1386
+1 202 387 5770
Факс: +1 202 234 7973
Дежурни телефони в извънработно време:
+1 202 387 0174
+1 202 387 5770
+1 202 483 1386
+1 202 299 0273
Работно време: 09.00 - 17.30 ч.
Консулска служба
(R Street Entrance)
Приемно време: 09.30 - 12.30 ч.
Информация по тел.:
+1 202 387 7969 (14.00 - 17.00 ч.)
E-mail: Embassy.Washington@mfa.bg

 

Embassy of the Republic of Bulgaria in Washington
Address: 1621 22nd Street, NW, Dimitar Peshev Plaza, Washington, DC 20008, USA
Telephone:
+1 202 387 0174
+1 202 299 0273
+1 202 483 1386
+1 202 387 5770
Fax: +1 202 234 7973
Оut-of-hours hotlines:
+1 202 387 0174
+1 202 387 5770
+1 202 483 1386
+1 202 299 0273
Office hours: 9.00 am - 5.30 pm
Consular Service
(R Street Entrance)
Open to the public: 9:30 am - 12:30 pm
Phone Inquiries:
+1 202 387 7969 (2:00 pm - 5:00 pm)
E-mail: Embassy.Washington@mfa.bg