Gerb
СПИСЪК НА НОВОИЗДАДЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ, ПОЛУЧЕНИ В ГЕНЕРАЛНОТО КОНСУЛСТВО НА 18.05.2017 г.
19.05.2017

СПИСЪК НА НОВОИЗДАДЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ, ПОЛУЧЕНИ В ГЕНЕРАЛНОТО КОНСУЛСТВО НА 18.05.2017 г.

 

Нир Саде

Константин Кирилов Динев

Антон Антонов Бочев

Детелин Бойков Недков

Пламен Симеонов Симеонов

Карник Харутюн Карникян

Звезделина Георгиева Соколова

Кристин Стоянова Стоянова

Красимир Симеонов Тодоров

Росица Стефкова Джоник

Галина Колева Динева

Владимир Аспарухов Чакалски

Списък на новоиздадените документи за самоличност, получени в Генералното консулство на 23.05.2017 г.
СПИСЪК НА НОВОИЗДАДЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ, ПОЛУЧЕНИ В ГЕНЕРАЛНОТО КОНСУЛСТВО НА 15.05.2017 г.