Gerb
Посолство на Република България
Киев, Украйна

Уважаеми дами и господа,

Скъпи приятели,

 

Добре дошли на електронната страница на Посолството на Република България в Украйна!

Република България е една от първите страни, признали независимостта и суверенитета на Украйна, като Протоколът за установяване на дипломатически отношения между двете държави е в сила от 13 декември 1991 година.

Република България и Украйна развиват традиционно добри политически отношения, изградени върху основите на духовната, историческата, културната и езикова близост между двата народа. Важен фактор в двустранните отношения е и многобройната българска етническа общност в Украйна, която наброява повече от 200 хиляди души и е шестата по численост в страната.    

Днес с радост можем да отбележим, че през последните две десетилетия отношенията между нашите страни се развиват активно в почти всички сфери от взаимен интерес, осъществени са редица двустранни посещения, изградена е солидна договорноправна база на двустранното сътрудничество. Води се редовен диалог между български и украински министерства и ведомства, между административни и делови структури на регионално равнище.

Възходящо се развиват контактите в областта на икономиката и енергетиката, културата и образованието, както и между побратимени области и градове. Ежегодно нараства броят на украинските туристи и България се утвърждава като все по-атрактивна дестинация, като гостоприемен и слънчев домакин на хиляди туристи от Украйна.

Посолството придава изключително важно значение на основните си функции да представлява и защитава интересите на българската държава и на българските граждани на територията на Украйна, като активно работи за по-нататъшното интензифициране на двустранните контакти на всички равнища и във всички сфери.

Уважаеми дами и господа,

На нашата електронна страница е публикувана интересна и разнообразна информация за България, за нейната история, култура, политика, както и за прекрасните възможности за бизнес и инвестиции. На нея ще намерите също полезна консулска информация, както и отговорите на въпроси, свързани с планирано пътуване до България.

Целият екип на Посолството е на ваше разположение, готови сме да отговаряме на ваши въпроси, както и да предоставяме допълнителна информация, от която се нуждаете.  Бихме приветствали също така ваши предложения, мнения и идеи.

Радвам се и ви благодаря, че посещавате нашата страница!

 

С най-искрени благопожелания!

 

Красимир Минчев

Извънреден и пълномощен посланик на Република България в Украйна

 

Посолство на Република България в Киев, Украйна

Адрес: 1, GospitalnaStr., Kiev01023, Ukraine

Адрес: вул. Госпітальна, 1, Київ, 01023, Україна

Телефон:38 044 246 72 37, 38 044 246 76 72, 38 044 235 22 02

Факс: 38 044 235 51 19

Дежурен телефон в извънработно време: 38 044 246 72 37, 38 044 246 76 72

Работно време: от 09:00 до 18:00, почивнидни:събота и неделя

E-mail: [email protected]

 

Консулска служба:

Телефон:38 044 246 72 37, 38 044 246 76 72

Факс: 38 044 235 51 19

Дежурен телефон в извънработно време: 38 044 246 72 37, 38 044 246 76 72

Работно време: от 09:00 до 18:00,

Работно време с граждани:

април-септември от 09:00 до 13:00 ч.

октомври-март от 09:00 до 12:00 ч.

почивнидни:събота и неделя

E-mail: [email protected]

 Фейсбук: https://www.facebook.com/Bulgarian.Embassy.in.Ukraine

 

Embassy of the Republic of Bulgaria in Kiev, Ukraine
Address: PO Box 01001, Kiev, 1 Gospitalnaya Str.
Facebook: https://www.facebook.com/Bulgarian.Embassy.in.Ukraine
Telephone:
+38044 2354389
+38044 2352202
Fax: +380 44 235 51 19
Оut-of-hours  hotlines:
+38044 2354389
+38044 2352202
Opening hours:
Mon - Fri, 09.00 - 18.00 h
Consular Office
Fax: +380 44 235 51 19
Opening hours:
Mon - Fri, 09.00 - 13.00 h
Е-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/Bulgarian.Embassy.in.Ukraine