Gerb
Постоянно представителство на Република България към Европейския съюз
Брюксел, Кралство Белгия
Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Наем на представителен лек автомобил за нуждите на Постоянното представителство на Република България към ЕС – Брюксел, Белгия
14.05.2018
Print
Email

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Наем на представителен лек автомобил за нуждите на Постоянното представителство на Република България към ЕС – Брюксел, Белгия"

Документи:

1. Обява на български език

2. Обява на френски език (Avis de marche)

3. Образци на български език

4. Образци на френски език (Annexes)

5. Техническа спецификация на български език (публикувана на 14.05.18)

6. Техническа спецификация на френски език (публикувана на 14.05.18) - (Specification technique)

7. Проект на договор на български език (публикуван на 14.05.18)

8. Проект на договор на френски език (публикуван на 14.05.18) - (Projet de contrat)

9. Информация за удължаване на срока за получаване на оферти (публикувано на 22.05.18)

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на нови ...

Постоянно Представителство на Република България
Address: 49, Square Marie-Louise, B-1000 Bruxelles
Телефон: +32 2 235 83 01
Факс: +32 2 374 91 88
Дежурни телефони за спешни случаи в извънработно време:
+32 2 235 83 00
+32 473 981 042


E-mail: Mission.BrusselsEU(at)bg-permrep.eu

Permanent Representation (PR) of the Republic of Bulgaria
Address: 49, Square Marie-Louise, B-1000 Bruxelles
Telephone: +32 2 235 83 01
Fax: +32 2 374 91 88
Phones in case of emergency out of working times:
+32 2 235 83 00
+32 473 981 042

E-mail: Mission.BrusselsEU(at)bg-permrep.eu