Gerb
Постоянно представителство на Република България към Европейския съюз
Брюксел, Кралство Белгия
Министър Валентин Радев представи приоритетите на Българското председателство в областта на вътрешните работи
7.12.2017
Print
Email

Кратка церемония по символичното предаване на председателството на Съвета на ЕС в частта "Вътрешни работи" се състоя в рамките на провеждащото се в Брюксел заседание на Съвета “Правосъдие и вътрешни работи“. Естонският вътрешен министър Андрес Анвелт подари на министър Валентин Радев каска с пожеланието да е добре защитен и да прояви сила през следващите 6 месеца, които са изключително важни за областта на правосъдието и вътрешните работи.

По време на заседанието министър Валентин Радев представи и приоритетите на Министерството на вътрешните работи, заложени в програмата на правителството по време на българското председателство на ЕС. Той изрази своята благодарност и поздрави Естонското председателство за добре свършената работа. "Подходихте с амбиция и прагматизъм и постигнахте добри резултати и добър напредък, за продължаването на който ние сме готови да работим всеотдайно по време на нашето Председателство", заяви той.

Българското председателство ще  продължи работата, като следва 3 основни приоритета:
- укрепване на вътрешната сигурност
- ефективно управление на миграцията и
- надежден и ефективен граничен контрол.

Що се отнася до управлението на миграцията, ще прилагаме цялостен подход, който взима под внимание както вътрешните, така и външните измерения на една всеобхватна и добре балансирана миграционна политика. Ще се фокусираме върху причините за миграцията и засилването на мерките за намаляване на стимулите за нелегална миграция, включително чрез засилване на диалога с третите страни на произход и транзит, по – ефективна политика на връщане и подобряване на наличните пътища за легална миграция.

Интензивната работа по външните аспекти трябва да върви едновременно с укрепването на вътрешните механизми на ЕС. В тази област Българското председателство ще продължи работата по Общата система за убежище. Съзнаваме своята отговорност и големите очаквания, които съществуват в тази сфера и сме решени да вложим всички усилия и ресурси за постигането на максимален напредък по реформата, подчерта министър Радев.

В областта на вътрешната сигурност ще бъде поставен силен акцент върху взаимната съвместимост на европейските бази данни. Ще продължим прилагането на актуализираната Стратегия за вътрешна сигурност, като ще работим за постигането на осезаеми резултати в трите й основни направления – борба с организираната престъпност, тероризма и кибер-престъпността. Граничното управление ще заема важно място в нашия политически дневен ред. Ще осигурим продължаване и консолидиране на постигнатия напредък по възстановяване на нормалното функциониране на Шенгенското пространство, като се фокусираме върху успешното прилагане на вече взетите решения, в т.ч. подготовката за въвеждане в експлоатация на новите системи, като Вход/изход и Системата за разрешаване на пътуванията (ETIAS). Ще поставим силен акцент върху развитието на концепцията за интегрирано гранично управление.


 

Постоянното представителство на България към ЕС предлага едномесечни и двумесечни стажове от януари до юни 2018 г.
България пое председателството на Съвета на ЕС по заетост и социалната политика

Постоянно Представителство на Република България
Address: 49, Square Marie-Louise, B-1000 Bruxelles
Телефон: +32 2 235 83 01
Факс: +32 2 374 91 88
Дежурни телефони за спешни случаи в извънработно време:
+32 2 235 83 00
+32 473 981 042


E-mail: Mission.BrusselsEU(at)bg-permrep.eu

Permanent Representation (PR) of the Republic of Bulgaria
Address: 49, Square Marie-Louise, B-1000 Bruxelles
Telephone: +32 2 235 83 01
Fax: +32 2 374 91 88
Phones in case of emergency out of working times:
+32 2 235 83 00
+32 473 981 042

E-mail: Mission.BrusselsEU(at)bg-permrep.eu