Gerb
Постоянно представителство на Република България към Европейския съюз
Брюксел, Кралство Белгия
Кандидатурата на България за домакинство на ЕМА беше публично представена в Брюксел
19.09.2017
Print
Email

България е страна със сърце и голям потенциал за растеж, каза заместник-министърът на здравеопазването д-р Мирослав Ненков на публичното представяне на кандидатурата на България за домакинство на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) в Брюксел на 19 септември 2017 г. На събитието в Постоянното представителство на България към ЕС в Брюксел присъстваха дипломати от държавите-членки на ЕС, представители на институциите на ЕС и медии.

Сред предимствата на българската кандидатура д-р Ненков изтъкна отличната инфраструктурна и комуникационна свързаност на София, качеството на образованието и здравните грижи, гъвкавите възможности на пазара на труда и не на последно място богатият социален и културен живот в столицата, както и финансовата ефективност на дейностите по евентуалното преместване и издръжка на ЕМА.

„Преместването на ЕМА в София не означава изпращането й някъде в периферията на Европа, а в една от най-старите държави на нашия континент с история, култура и традиции на над 13 века”, подчерта д-р Ненков. Той изтъкна още традиционно високата подкрепа за ЕС в България, както и изискването за равномерно географско разпределение на европейските агенции в държавите-членки.

Предимствата на София като град за живеене на служителите на ЕМА и техните семейства бяха представени от заместник-кмета на Столична община Дончо Барбалов.

Създадена през 1995 г., Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) отговаря за научната оценка, надзора и наблюдението на безопасността на лекарствата в ЕС и има основно значение за функционирането на единния пазар на лекарствата в ЕС. В момента агенцията е разположена във Великобритания, но се налага да бъде преместена в друга държава-членка заради решението на страната да се оттегли от ЕС.

България е една от 19-те държави-членки, представили кандидатура за домакинство на ЕМА. До края на септември 2017 г. Европейската комисия ще представи оценка на кандидатурите въз основа на критериите за преместване на агенцията, утвърдени на 22 юни 2017 г. от държавните и правителствени ръководители на 27-те държави-членки на ЕС. От държавите, които кандидатстват за домакинство на ЕМА, се очаква да гарантират непрекъснатост във функционирането на агенцията, достъпност на новото й седалище, наличието на училища за децата на служителите на агенцията, достъп до пазара на труда и медицинско обслужване за съпрузите и децата на служителите. Значение при оценяването на кандидатурите ще има и изискването за равномерно географско разпределение на агенциите на ЕС, при което предимство имат новите държави-членки.

Въз основа на оценката на Комисията през октомври 2017 г. Съвет „Общи въпроси“ на ЕС във формат 27 държави-членки (без Великобритания) ще проведе политическа дискусия по кандидатурите за домакинство на ЕМА. Решението за новото седалище на агенцията ще бъде взето чрез гласуване в Съвета през ноември 2017 г.

Съветът на ЕС постигна съгласие по промените в директивата за командированите работници
Министърът на финансите Владислав Горанов участва в Eurofi и ЕКОФИН в Талин

Постоянно Представителство на Република България
Address: 49, Square Marie-Louise, B-1000 Bruxelles
Телефон: +32 2 235 83 01
Факс: +32 2 374 91 88
Дежурни телефони за спешни случаи в извънработно време:
+32 2 235 83 00
+32 473 981 042


E-mail: Mission.BrusselsEU(at)bg-permrep.eu

Permanent Representation (PR) of the Republic of Bulgaria
Address: 49, Square Marie-Louise, B-1000 Bruxelles
Telephone: +32 2 235 83 01
Fax: +32 2 374 91 88
Phones in case of emergency out of working times:
+32 2 235 83 00
+32 473 981 042

E-mail: Mission.BrusselsEU(at)bg-permrep.eu