Gerb
Постоянно представителство на Република България към Европейския съюз
Брюксел, Кралство Белгия
От 1 юли 2017 г. България ще представлява Европейския съюз в Катар и Монголия
30.06.2017
Print
Email

На 1 юли 2017 г. България ще поеме местното ротационно председателство на Съвета на Европейския съюз в Катар и Монголия. Това означава, че на практика нашите посолства в двете държави ще представляват Европейския съюз, тъй като в тях няма делегации на ЕС. По принцип Естония би трябвало да представлява интересите на ЕС в държавите, където няма делегации, тъй като тя е ротационен председател на Съвета от 1 юли до 31 декември т.г. В страните, където няма естонско посолство обаче България ще изпълнява тези функции.

От страната ни се очаква да организира и проведе местно ротационно председателство на Съвета и в Кувейт, КНДР и Иран, където също няма делегации на ЕС. Ротационното председателство в Иран ще бъде поето от България от 1 септември 2017 г. (дотогава тези функции ще изпълнява дипломатическата мисия на Нидерландия). На по-късен етап страната ни ще поеме и тази роля в Кувейт и КНДР за период от 6 месеца.

България вече е осъществявала местни ротационни председателства в държави, в които не е имало Делегация на ЕС или посолство на съответната председателстваща Съвета на ЕС държава-членка. В тези периоди страната ни работи в тясна връзка с Европейската служба за външно действие.

Предстои да бъде взето политическото решение за участието на България в общата нотификация по Постоянното ...
Защитата на правата на гражданите трябва да бъде основен приоритет в преговорите по Брекзит

Постоянно Представителство на Република България
Address: 49, Square Marie-Louise, B-1000 Bruxelles
Телефон: +32 2 235 83 01
Факс: +32 2 374 91 88
Дежурни телефони за спешни случаи в извънработно време:
+32 2 235 83 00
+32 473 981 042


E-mail: Mission.BrusselsEU(at)bg-permrep.eu

Permanent Representation (PR) of the Republic of Bulgaria
Address: 49, Square Marie-Louise, B-1000 Bruxelles
Telephone: +32 2 235 83 01
Fax: +32 2 374 91 88
Phones in case of emergency out of working times:
+32 2 235 83 00
+32 473 981 042

E-mail: Mission.BrusselsEU(at)bg-permrep.eu