Gerb
Постоянно представителство на Република България към Европейския съюз
Брюксел, Кралство Белгия
Министрите на отбраната на страните-членки обсъдиха глобалната стратегия в областта на сигурността и отбраната на ЕС
18.05.2017
Print
Email

Изпълнението на приоритетите в областта на сигурността и отбраната и сътрудничеството ЕС–НАТО обсъдиха на 18 май в Брюксел министрите на отбраната на заседание на Съвета „Външни работи/Отбрана“. В заседанието участва заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов. Във фокуса на дискусиите бяха приоритетите за развитие на способностите на ЕС, включително създаването на годишен координиран преглед на отбраната и засилването на ролята на бойните групи на ЕС. Министрите одобриха работата по изработването на Европейски план за действие в областта на отбраната. Съветът прие заключения по прилагането на Глобалната стратегия в областта на сигурността и отбраната, като потвърди ангажимента на ЕС за укрепване на този сектор.

В разговора за засилване на капацитета на партньорите на ЕС в областта на сигурността и отбраната министър Каракачанов постави акцент върху сигурността на Западните Балкани и Черно море, които за България имат приоритетно значение. „България твърдо застава зад разширяването на обхвата на общото финансиране на бойните групи на ЕС, който да включва и разходите, свързани с тяхното разполагане, с цел по-справедливо разпределение на товара между всички страни-членки“, заяви българският министър в дискусията за засилване на ролята и използването на бойните групи на ЕС.

Каракачанов изрази надежда, че ще бъдат разработени ефективни механизми за функционирането на Европейския фонд за отбрана и за набирането на средства за неговото финансиране не само с вноски на страните-членки, но и чрез използване на други съществуващи инструменти на ЕС.

По темата ЕС–НАТО министър Каракачанов подчерта, че за България национален приоритет е засилването на сътрудничеството с НАТО в изграждането на капацитет на партньорите от Западните Балкани и Черноморския регион, както и изпълнението на установените практически ангажименти на сътрудничество в операции. Същевременно той изрази убеждение, че сътрудничеството на политическо и оперативно ниво, предприетите действия в областта на хибридните и кибер заплахите, провеждането на паралелни и координирани учения и приложението на останалите мерки в изпълнение на Съвместната декларация от Варшава ще имат реален принос за европейската и евро-атлантическата сигурност.

Засилването на капацитета на страните от Западните Балкани в областта на сигурността и отбраната беше подкрепено от редица държави. В дискусията беше изтъкнато, че това е насока, в която НАТО и ЕС могат да си сътрудничат успешно и в бъдеще.

След заседанието на Съвета на ЕС министрите на отбраната и министрите на вътрешните работи на страните-членки на ЕС проведоха работен обяд, на който обсъдиха въпроси, свързани с борбата с тероризма и общите предизвикателства и заплахи за сигурността.


 

Среща на министър Радев с комисар Аврамопулос
България и още 12 държави-членки възобновяват преговорите за създаване на Службата на Европейската прокуратура

Постоянно Представителство на Република България
Address: 49, Square Marie-Louise, B-1000 Bruxelles
Телефон: +32 2 235 83 01
Факс: +32 2 374 91 88
Дежурни телефони за спешни случаи в извънработно време:
+32 2 235 83 00
+32 473 981 042


E-mail: Mission.BrusselsEU(at)bg-permrep.eu

Permanent Representation (PR) of the Republic of Bulgaria
Address: 49, Square Marie-Louise, B-1000 Bruxelles
Telephone: +32 2 235 83 01
Fax: +32 2 374 91 88
Phones in case of emergency out of working times:
+32 2 235 83 00
+32 473 981 042

E-mail: Mission.BrusselsEU(at)bg-permrep.eu