Gerb
Постоянно представителство на Република България към Европейския съюз
Брюксел, Кралство Белгия
България и още 12 държави-членки възобновяват преговорите за създаване на Службата на Европейската прокуратура
28.03.2017
Print
Email

Министърът на правосъдието Мария Павлова и колегите й от 12 други държави-членки на ЕС подписаха в Брюксел вчера писма за засилено сътрудничество, с което става възможно възобновяването на преговорите за създаване на Европейска прокуратура, която ще може да разследва и внася обвинения по престъпления срещу финансовите интереси на Европейския съюз (ЕС).

Преговорите бяха прекъснати на 3 март т.г., заради липсата на единодушие относно приемането на необходимия Регламент. Очаква се до края на месеца писмата да бъдат подписани от правосъдните министри на още четири държави, а преговорите да приключат до края на 2017 г.

От българска страна бе заявено желанието Европейската прокуратура да бъде учредена в най-кратки срокове и в нея да участват максимален брой държави-членки.

Министрите на правосъдието обсъдиха и въпроса за подобряване на сътрудничеството и координацията в областта на наказателното правосъдие в киберпространство. Беше очертана основата на бъдещото сътрудничество, което включва изграждане на правна и оперативна регулаторна рамка за работа на правоохранителните органи с доставчиците на интернет услуги, както и прилагането на интеринституционален подход за разследване на киберпрестъпления.

Министър Мария Павлова потвърди подкрепата на страната ни за продължаване работата на европейско ниво по различните направления, сред които общата рамка за приложимата юрисдикция при киберпрестъпления между и постигане на минимален стандарт по молбите за правна помощ, и функционална техническа платформа за обмен на доказателства. Участниците в срещата се обединиха около нуждата от запазване на, установените на европейско и международно ниво, принципи и норми на защита на личните данни при обмена на доказателства. Те изразиха желание за допълнително сътрудничеството между различните заинтересовани страни, в т. ч. и с трети държави извън ЕС.

В хода на срещата беше изтъкната и нуждата от пълно прилагане на съществуващите европейски и международно-правни норми за наказателно преследване и изправяне пред правосъдието на лицата, свързани с терористични организации.

Министрите на отбраната на страните-членки обсъдиха глобалната стратегия в областта на сигурността и отбраната на ЕС
До 8000 евро повече за учените, работещи „ХОРИЗОНТ 2020“

Постоянно Представителство на Република България
Address: 49, Square Marie-Louise, B-1000 Bruxelles
Телефон: +32 2 235 83 01
Факс: +32 2 374 91 88
Дежурни телефони за спешни случаи в извънработно време:
+32 2 235 83 00
+32 473 981 042


E-mail: Mission.BrusselsEU(at)bg-permrep.eu

Permanent Representation (PR) of the Republic of Bulgaria
Address: 49, Square Marie-Louise, B-1000 Bruxelles
Telephone: +32 2 235 83 01
Fax: +32 2 374 91 88
Phones in case of emergency out of working times:
+32 2 235 83 00
+32 473 981 042

E-mail: Mission.BrusselsEU(at)bg-permrep.eu