Gerb
Постоянно представителство на Република България към Европейския съюз
Брюксел, Кралство Белгия

Институциите на Европейския съюз дават възможност за международна кариера в мултикултурна и международна среда. Работата на Институциите се подпомага както от лингвисти и юристи, така и от икономисти, специалисти по информационни технологии, учени и експерти с по-тесни специализации и/или общ профил. Всички те работят в полза на 500 милиона граждани от 28-те държавите членки на ЕС.

Персоналът на Европейската комисия се състои от постоянни длъжностни лица, срочно наети служители, договорно наети служители и командировани национални експерти. Повече информация за различните категории служители може да се намери в съответния раздел.

Постоянно Представителство на Република България
Address: 49, Square Marie-Louise, B-1000 Bruxelles
Телефон: +32 2 235 83 01
Факс: +32 2 374 91 88
Дежурни телефони за спешни случаи в извънработно време:
+32 2 235 83 00
+32 473 981 042


E-mail: Mission.BrusselsEU(at)bg-permrep.eu

Permanent Representation (PR) of the Republic of Bulgaria
Address: 49, Square Marie-Louise, B-1000 Bruxelles
Telephone: +32 2 235 83 01
Fax: +32 2 374 91 88
Phones in case of emergency out of working times:
+32 2 235 83 00
+32 473 981 042

E-mail: Mission.BrusselsEU(at)bg-permrep.eu