Gerb
Постоянно представителство на Република България към Европейския съюз
Брюксел, Кралство Белгия
14.05.2018
Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Наем на представителен лек автомобил за нуждите на Постоянното представителство ...
29.09.2017
Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на нови моторни превозни средства, категория М1, ...
26.09.2017
Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на 2 (два) броя нови моторни превозни средства, ...
9.08.2017
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобили за Постоянното представителство на Република България към ...

Постоянно Представителство на Република България
Address: 49, Square Marie-Louise, B-1000 Bruxelles
Телефон: +32 2 235 83 01
Факс: +32 2 374 91 88
Дежурни телефони за спешни случаи в извънработно време:
+32 2 235 83 00
+32 473 981 042


E-mail: Mission.BrusselsEU(at)bg-permrep.eu

Permanent Representation (PR) of the Republic of Bulgaria
Address: 49, Square Marie-Louise, B-1000 Bruxelles
Telephone: +32 2 235 83 01
Fax: +32 2 374 91 88
Phones in case of emergency out of working times:
+32 2 235 83 00
+32 473 981 042

E-mail: Mission.BrusselsEU(at)bg-permrep.eu