Gerb
Постоянно представителство на Република България към Европейския съюз
Брюксел, Кралство Белгия
28.03.2017
Министърът на правосъдието Мария Павлова и колегите й от 12 други държави-членки на ЕС подписаха в Брюксел вчера писма за засилено сътрудничество, с което ...
14.03.2017
Българските учени, които работят по проекти по програмата за научни изследвания и иновации в ЕС „Хоризонт 2020“, ще могат да получават до 8000 евро към ...
6.03.2017
Пускането на общия пазар на продукти с една и съща марка от един и същи производител, но с различно качество, е недопустимо. Това заяви министърът на ...
6.03.2017
Изпълнението на приоритетите на ЕС в областта на сигурността и отбраната, ситуацията в региона на Западните Балкани, овладяването на миграционния натиск в ...
4.03.2017
Министърът на икономиката Теодор Седларски участва в заседанието на Съвета по външни работи /Търговия/ на ЕС, което се проведе на 2 и 3 март в гр. Валета, ...

Постоянно Представителство на Република България
Address: 49, Square Marie-Louise, B-1000 Bruxelles
Телефон: +32 2 235 83 01
Факс: +32 2 374 91 88
Дежурни телефони за спешни случаи в извънработно време:
+32 2 235 83 00
+32 473 981 042


E-mail: Mission.BrusselsEU@bg-permrep.eu

Permanent Representation (PR) of the Republic of Bulgaria
Address: 49, Square Marie-Louise, B-1000 Bruxelles
Telephone: +32 2 235 83 01
Fax: +32 2 374 91 88
Phones in case of emergency out of working times:
+32 2 235 83 00
+32 473 981 042

E-mail: Mission.BrusselsEU@bg-permrep.eu