Gerb
Постоянно представителство на Република България към Европейския съюз
Брюксел, Кралство Белгия
30.06.2017
България ще поеме местното ротационно председателство на Съвета на Европейския съюз в Катар и Монголия. Това означава, че на практика нашите посолства в ...
29.06.2017
„България е подготвена да поеме своите отговорности като председател на Съвета ЕС от началото на 2018 г. и да подкрепи преговорния екип в процеса по ...
23.06.2017
Сигурност за европейските граждани, повишаване на конкурентоспособността на икономиката и продължаване на кохезионната политика, която ускорява сближаването ...
15.06.2017
Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков участва в Съвет „Заетост и социална политика“, който се проведе в Люксембург. В рамките на ...
15.06.2017
Министърът на финансите Владислав Горанов проведе работна среща с председателя на комисията по Икономически и парични въпроси на ЕП Роберто Галтиери.

Постоянно Представителство на Република България
Address: 49, Square Marie-Louise, B-1000 Bruxelles
Телефон: +32 2 235 83 01
Факс: +32 2 374 91 88
Дежурни телефони за спешни случаи в извънработно време:
+32 2 235 83 00
+32 473 981 042


E-mail: Mission.BrusselsEU@bg-permrep.eu

Permanent Representation (PR) of the Republic of Bulgaria
Address: 49, Square Marie-Louise, B-1000 Bruxelles
Telephone: +32 2 235 83 01
Fax: +32 2 374 91 88
Phones in case of emergency out of working times:
+32 2 235 83 00
+32 473 981 042

E-mail: Mission.BrusselsEU@bg-permrep.eu