Gerb
Постоянно представителство на Република България към Европейския съюз
Брюксел, Кралство Белгия

СЪСТАВ НА МИСИЯТА

 

Г-н Димитър Цанчев

Посланик, Постоянeн представител на Република България към Европейския съюз, Представител в КОРЕПЕР-ІІ
Тел. +32 2 2358 307

 

Г-жа Мария Колева

Пълномощен министър, Заместник-постоянeн представител на Република България към Европейския съюз, Представител в КОРЕПЕР-I

Тел. +32 2 2358 305
 

Г-жа Гергана Караджова

Пълномощен министър, Представител на Република България в Комитет по политика и сигурност (КОПС)

Тел. +32 2 2358 315

 

Г-жа Вяра Милева

Секретар

Тел. +32 2 2358 308

 

Координация КОРЕПЕР-ІІ

Г-жа Ралица Йотова

Първи секретар, дипломат Античи, обща координация по КОРЕПЕР-ІІ, Институционални и хоризонтални въпроси, Европейски съвет

Тел. +32 2 2358 309

 

Г-жа Анита Сталева

Втори секретар, заместник дипломат Античи, обща координация по КОРЕПЕР-ІІ, Институционални и хоризонтални въпроси, Европейски съвет

Тел. +32 2 2358 311

 

Г-н Георги Джунджуров

Аташе, заместник дипломат АНТИЧИ

Тел. +32 2 2358 426

 

Г-н Дориан Тодоров 

Секретар-координатор КОРЕПЕР-II, офис на България в Съвета на ЕС

Тел. +32 2 2358 350

 

Г-жа Гергана Каменова 

Секретар-координатор КОРЕПЕР-II и ЕП

Тел. +32 2 2358 350

 

Координация КОРЕПЕР-І

Г-жа Иванка Ташева

Първи секретар, дипломат Мертенс, обща координация по КОРЕПЕР-І

Тел. +32 2 2358 304

 

Г-жа Виктория Черноокова

Трети секретар, заместник дипломат Мертенс, обща координация по КОРЕПЕР-І

Тел. +32 2 2358 387

 

Г-жа Зоя Милчева

Трети секретар, заместник дипломат Мертенс
Тел. +32 2 2358 343

 

Г-н Йово Панчев

Секретар-координатор КОРЕПЕР-I

Тел. +32 2 2358 306

 

Г-жа Цвета Нецова

Секретар-координатор КОРЕПЕР-I

Тел. +32 2 2358 306

 

Обща координация КОРЕПЕР-ІІ/ КОРЕПЕР-І/ КОПС

Г-жа Христиана Грозданова

Първи секретар, обща координация КОРЕПЕР-I, КОРЕПЕР-II и КОПС, Подготовка на Българското председателство на Съвета на ЕС

Тел. + 32 2 2358 461

 

Г-н Петьо Върбанов

Първи секретар, обща координация КОРЕПЕР-I, КОРЕПЕР-II и КОПС, Подготовка на Българското председателство на Съвета на ЕС

Тел. + 32 2 2358 432

 

Информация и връзка с медиите

Г-жа Геновева Червенакова

Втори секретар, връзки с медиите и обществеността, говорител КОРЕПЕР II

Тел. +32 2 2358 347

 

Г-жа Елица Златева

Трети секретар, дипломат, говорител КОРЕПЕР I

Тел. +32 2 2358 347

 

Г-жа Андреана Станкова

Командирован от ЕК експерт, връзки с медиите и обществеността

 

Г-жа Йовка Димитрова

Секратар-координатор връзки с медиите

Тел. +32 2 2358 348

 

Европейски парламент

Г-жа Наталия Узунова 

Съветник, Европейски парламент, политически партии в ЕС

Тел. +32 2 2358 373

 

Г-н Юлиян Якимов

Съветник, заместник дипломат Европейски парламент

Тел. +32 2 2358 443

 

Г-жа Екатерина Ангелова

Трети секретар, заместник дипломат Европейски парламент

Тел. +32 2 2358 361

 

Правни и институционални въпроси

Г-жа Даниела Драмбозова

Втори секретар, юридически и институционални въпроси, права на човека, съд на ЕС, прилагане на законодателството на ЕС, качество на преводите

Тел. +32 2 2358 375

 

Г-н Михаил Божков

Първи секретар, юридически и институционални въпроси, права на човека, съд на ЕС, прилагане на законодателството на ЕС, качество на преводите

Тел. +32 2 2358 375

 

Г-жа Десислава Стойкова

Юридически и институционални въпроси, права на човека, съд на ЕС, прилагане на законодателството на ЕС, качество на преводите

Тел. +32 2 2358 375

 

Г-н Станислав Тодоров

Първи секретар, преговори по Брекзит

Тел. +32 2 2358 354

 

Г-жа Мила Петрович

Съветник, разширяване, Механизъм за сътрудничество и проверка за България и Румъния

Тел. +32 2 2358 357

 

Г-н Райко Николов 

Аташе, разширяване, Механизъм за сътрудничество и проверка за България и Румъния

Тел. +32 2 2358 357

 

Г-жа Цветина Цветкова

Командирован от ЕК експерт по Разширяване

Тел. +32 2 2358 316

 

Г-н Калин Младенов

Секретар-координатор разширяване/РЕЛЕКС

Тел. +32 2 2358 409

 

Г-н Ивайло Яйджиев

Трети секретар, преговори по Брекзит

 

Протокол, административни и финансови въпроси

Г-н Димитър Япраков

Съветник, завеждащ служба Протокол

Тел. +32 2 2358 349

 

Г-жа Елена Якимова 

Координатор-протокол

Тел. +32 2 2358 408

 

Г-н Кирил Гиргинов

Командирован от ЕП експерт, служба Протокол

Тел. +32 2 2358 349

 

Г-н Евгений Тодоров

Завеждащ финансово-административна служба, административни и финансови въпроси

Тел. +32 2 2358 303

 

Г-жа Надя Даскалова 

Администратор – настаняване, акредитации, преводач

Тел. +32 2 2358 300

 

Г-жа Правдолюба Божинова 

Акредитации и настаняване

Тел. +32 2 2358 435

 

Обща външна политика и политика за сигурност / Сътрудничество за развитие / Координация КОПС

Г-н Веселин Дянков

Първи секретар, дипломат Николаидис, обща координация по КОПС

Тел. +32 2 2358 428

 

Г-жа Златина Димитрова

Секретар-координатор КОПС

Тел. +32 2 2358 351

 

Г-н Трайко Спасов

Съветник, Африка и Трансатлантически отношения

Тел. +32 2 2358 318

 

Г-жа Росалина Маджирова

Първи секретар, сътрудничество за развитие, Хуманитарна и продоволствена помощ, ООН, разоръжаване

Тел. +32 2 2358 313

 

Г-н Михаил Краваев

Втори секретар, сътрудничество за развитие, Хуманитарна и продоволствена помощ, ООН, разоръжаване

Тел. +32 2 2358 313

 

Г-жа Диана Джамбазова

Първи секретар, Азия и Океания, Близък изток и Персийски залив

Тел. +32 2 2358 441

 

Г-н Иван Райчев 

Първи секретар, Източна Европа и Централна Азия, ОССЕ и Съвет на Европа

Тел. +32 2 2358 352

 

Г-н Цветин Спасов

Втори секретар, стратегия за морска сигурност на ЕС, хибридни заплахи

Тел. +32 2 2358 331

 

Г-н Йордан Топчийски

Аташе, граждански аспекти на управлението на кризи

Тел. +32 2 2358 441

 

Г-жа Юлияне Бюнгер

Командирован от ЕК експерт, Машрек и Магреб, Съюз за Средиземноморието

 

Г-жа Маргарита Исаева

Втори секретар, Машрек и Магреб, Съюз за средиземноморието

Тел. + 32 2 2358 428

 

Г-жа Ивета Цонева

Втори секретар, Латинска Америка, въпроси на персонала на ЕС, вкл. командировани национални експерти, стажове в ПП

Тел. +32 2 2358 343

 

Г-жа Албена Пеева

Първи секретар, съветници по външни отношения - РЕЛЕКС, санкции

Тел. +32 2 2358 310

 

Г-н Юлиан Атанасов

Втори секретар, съветници по външни отношения - РЕЛЕКС, санкции

Тел. +32 2 2358 383

 

Г-н Димитър Станчев

Първи секретар, Западни Балкани, Съвет за регионално сътрудничество, механизъм на ЕС за бежанците в Турция

Тел. +32 2 2358 316

 

Г-н Александър Стойков

Първи секретар, тероризъм - външни аспекти

Тел. +32 2 2358 442

 

Вицеадмирал Георги Фиданов

Военен представител в НАТО и ЕС, Военен комитет (EUМC)

Тел. +32 2 7072 830

 

полк. Радостин Илиев

Заместник военен представител във Военния комитет на ЕС, Военен комитет (EUМC)

Тел. +32 2 2358 359

 

полк. Благовест Иванов

Съветник, политико-военна група

Тел. +32 2 2358 356

 

Капитан ІІ ранг Георги Атанасов

Военен комитет (EUМC), военни операции на ЕС

Тел. +32 2 2358 355

 

Капитан ІІ ранг Калушко Ганев

Военен комитет (EUМC), военни операции на ЕС

Тел. +32 2 2358 398

 

Г-н Росен Иванов

Втори секретар, политико-военна група, Европейска агенция по отбрана

Тел. +32 2 2358 358

 

Полк. Методи Методиев

Заместник-председател на работната група на ВК по способностите
Тел. +32 2 2358 398

 

Старшина Георги Караджов

Технически секретар

Тел. +32 2 2358 359

 

Търговска политика

Г-н Боян Натан 

Съветник, Комитет по търговската политика, ЕАСТ, ръководител на сектор Икономика-търговия

Тел. +32 2 2358 410

 

Г-жа Росица Василева 

Съветник, Комитет по търговската политика, търговски въпроси, двустранни и регионални търговски въпроси

Тел. +32 2 2358 398

 

Г-н Владимир Велков 

Първи секретар, Търговски въпроси, Комитет по пазарния достъп, Комитет по мерки на търговска защита

Тел. +32 2 2358 410

 

Г-н Кирил Юруков 

Втори секретар, КТП Услуги и инвестиции, КТП СТИС, подпомагащ и КТП, Комитет по инвестиционни споразумения

Тел. +32 2 2358 368

 

Г-н Румен Каменов 

Пълномощен министър, Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, търговия и развитие

Тел. +32 2 2358 321

 

Г-н Божидар Патинов 

Съветник, Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, стоки с двойна употреба, експортни кредити, обща система за преференции

Тел. +32 2 2358 321

 

Финансова, икономическа и парична политика, политика на сближаване

Г-н Методи Методиев

Втори секретар, Икономически и финансов комитет, ръководител на сектор Икономически и финансови въпроси

Тел. +32 2 2358 370

 

Г-н Калоян Димитров

Трети секретар, икономическо управление, макрофинансова помощ, обществени поръчки

Тел. +32 2 2358 323

 

Г-жа Нина Черничерска

Втори секретар, икономическо управление, макрофинансова помощ

Тел. +32 2 2358 323

 

Г-жа Снежанка Колева 

Съветник, финансови услуги, банково дело

Тел. +32 2 2358 372

 

Г-жа Маргарита Главева 

Първи секретар, финансови услуги, финансови инструменти, ценни книжа и финансови пазари
Тел. +32 2 2358 376

 

Г-н Тодор Вълчев

Първи секретар, финансови услуги, финансови инструменти, застрахователно дело и пенсионно осигуряване

Тел. +32 2 2358 372

 

Г-н Кристоф Емсбах

Командирован от ЕК експерт, финансови услуги, капиталови пазари
Тел. +32 2 2358 376

 

Г-жа Теодора Янкова 

Командирован от ЕК експерт, банкови услуги, инвестиционни посредници

 

Г-н Кийн О’Лойд

Командирован от ЕК експерт, Банкови услуги и преглед на европейската система за финансов надзор

 

Г-жа Ренета Михайлова

Втори секретар, бюджет на ЕС, собствени ресурси

Тел. +32 2 2358 369

 

Г-жа Даниела Ватрачки

Трети секретар, бюджет на ЕС, собствени ресурси

Тел. +32 2 2358 369

 

Г-жа Венетка Тодорова 

Първи секретар, данъчна политика

Тел. +32 2 2358 371

 

Г-жа Анелия Ангелова 

Съветник, данъчна политика

Тел. +32 2 2358 371

 

Г-жа Десислава Кацарска

Секретар-координатор сектор Екофин

Тел. +32 2 2358 374

 

Г-жа Десислава Йорданова

Първи секретар, макрорегионални стратегии, крайно отдалечени райони, териториално сътрудничество

Тел. +32 2 2358 386

 

Г-жа Вяра Минчева

Първи секретар, макрорегионални стратегии, крайно отдалечени райони, териториално сътрудничество

Тел. +32 2 2358 386

 

Г-н Николай Найденов

Първи секретар, структурни инструменти на ЕС

Тел.+32 2 2358 379

 

Г-н Лазар Тодоров

Пълномощен министър, структурни инструменти на ЕС

Тел.+32 2 2358 334

 

Г-жа Ирена Николова

Съветник, структурни инструменти на ЕС

Тел.+32 2 2358 379

 

Г-жа Милена Виденова

Съветник, структурни инструменти на ЕС

Тел.+32 2 2358 334

 

Правосъдие и вътрешни работи

Г-н Петър Рашков

Пълномощен министър, полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси - вътрешни работи, ръководител на сектор Правосъдие

Тел. +32 2 2358 367

 

Г-жа Митка Захарлиева

Съветник, гражданскоправни въпроси

Тел. +32 2 2358 452

 

Г-н Красимир Войнов

Първи секретар, гражданскоправни въпроси

Тел. +32 2 2358 365

 

Г-жа Елена Дойчева

Първи секретар, дружествено право

Тел. +32 2 2358 363

 

Г-жа Мариета Тошева

Втори секретар, наказателноправни въпроси

Тел. +32 2 2358 319

 

Г-н Флориан Флоров

Втори секретар, наказателноправни въпроси

Тел. +32 2 2358 452

 

Г-н Богдан Млъчков

Аташе, наказателноправни въпроси

Тел. +32 2 2358 342

 

Г-жа Десислава Ситарска-Томова

Втори секретар, полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси - вътрешни работи, тероризъм, ръководител на сектор „Вътрешни работи“

Тел. +32 2 2358 399

 

Г-н Васко Маджирски

Секретар-координатор на Съвет на ЕС по правосъдие и вътрешни работи

Тел.: +32 2 2358 429

 

Г-н Илиян Караджов

Сътрудник, фалшиви документи и визи

Тел. +32 2 2358 440

 

Г-жа Людмила Кръстанова

Съветник, миграция, интеграция и експулсиране, убежище

Тел.: +32 2 2309 422

 

Комисар Наум Цеков

Съветник, граници, Шенген, реадмисия

Тел.: +32 2 2358 445

 

Г-жа Анелия Иванчева

Съветник, наркотици, убежище и миграция

Тел.: +32 2 2358 427

 

Г-жа Ива Захариева

Първи секретар, имиграция, граници и убежище, убежище и миграция

Тел.: +32 2 2358 427

 

Г-жа Десислава Иванова

Аташе, убежище

Тел.: +32 2 2358 412

 

Г-жа Десислава Минкова

Втори секретар, Шенген, обмен на информация

Тел.: +32 2 2358 445

 

Г-жа Мила Асенова

Командирован от ЕП служител, шенгенски въпроси, оперативна съвместимост

Тел.: +32 2 2358 319

 

Г-жа Наталия Коликова

Съветник, тероризъм, финансови измами

Тел.: +32 2 2358 498

 

Г-жа Ваня Божкова

Съветник, тероризъм - вътрешни аспекти, финансови измами

Тел.: +32 2 2358 498

 

Г-жа Румяна Йорданова

Първи секретар, консулски и визови въпроси

Тел.: +32 2 2358 331

 

Г-жа Мирослава Семкова

Съветник, служител по сигурността на информацията

Тел.: +32 2 2358 417

 

Г-н Емил Георгиев

Първи секретар, Комитет по сигурността, Завеждащ служба "Комуникации"

Тел.: +32 2 2358 418

 

Г-жа Глория Стоянова

Втори секретар, гражданска защита и реакция при кризи

Тел.: +32 2 2358 346

 

Конкурентноспособност (вътрешен пазар, промишленост)

Г-жа Здравка Горанова

Съветник, митническа политика

Тел. +32 2 2358 366

 

Г-жа Анжелина Бенгюзова

Командирован от ЕК експерт по митническите въпроси
Тел. +32 2 2358 366

 

Г-н Велин Едров

Втори секретар, интелектуална собственост - патенти, дизайн, търговски марки, прилагане

Тел. +32 2 2358 431

 

Г-н Калин Томов

Съветник, конкурентоспособност и растеж, статистика, храни, конкуренция, ръководител на сектор Икономика-конкурентоспособност

Тел. +32 2 2358 364

 

Г-жа Искра Василева

Секретар-координатор на Съвет Конкурентоспособност
Тел. +32 2 2358 420

 

Г-н Емил Алексиев

Съветник, защита на потребителите

Тел. +32 2 2358 419

 

Г-жа Илияна Атанасова

Съветник, конкурентоспособност и растеж, техническа хармонизация, Космос

Тел. +32 2 2358 419

 

Г-жа Десислава Георгиева

Съветник, конкурентоспособност и растеж, техническа хармонизация

Тел. +32 2 2358 364

 

Г-жа Цанка Цанкова

Първи секретар, конкурентоспособност и растеж, единен цифров портал

Тел. +32 2 2358 420

 

Г-н Тобиас Пабш

Командирован от Съвета на ЕС експерт, вътрешен пазар
 

 

Селско стопанство и рибарство

Г-жа Марина Бракалова

Съветник, Специален комитет по селско стопанство, Ръководител сектор "Земеделие и рибарство"

Тел. +32 2 2358 335

 

Г-жа Зефира Ескидарова

Първи секретар, Специален комитет по селско стопанство, горско стопанство, земеделска статистика, хоризонтални селскостопански въпроси

Тел. +32 2 2358 336

 

Г-н Преслав Петков

Втори секретар, секретар-координатор на Специален комитет по селско стопанство

Тел. +32 2 2358 397

 

Г-н Тодор Тодоров

Трети секретар, ОСП: Обща организация на пазарите, Международни организации (ФАО), Държавни помощи в областта на земеделието

Тел. +32 2 2358 336

 

Г-жа Людмила Хъмчева

Командирован от ЕК експерт, комитет по селско стопанство
Tel. +32 2 2358 395

 

Д-р ВенцеславаТасева

Съветник, фитосанитарни въпроси, качество на храните

Тел. +32 2 2358 395

 

Г-жа Антоанета Гинова

Втори секретар, фитосанитарни въпроси, качество на храните

Тел. +32 2 2358 395

 

Г-жа Теодора Петкова

Първи секретар, ветеринарни въпроси, животински продукти и фуражи, ГМО

Тел. +32 2 2358 337

 

Г-жа Анна Здравкова

Аташе, ветеринарни въпроси, животински продукти и фуражи, ГМО

Тел. +32 2 2358 337

 

Г-н Константин Петров

Първи  секретар, вътрешна и външна политика в областта на рибарството

Тел. +32 2 2358 340

 

Г-н Георги Ралчев

Първи секретар, вътрешна и външна политика в областта на рибарството

Тел. +32 2 2358 340

 

Г-жа Юлия Лилянова

Трети секретар, секретар-координатор в сектор земеделие и рибарство

Тел. +32 2 2358 397

 

Г-н Петър Вълчев

Аташе, контрол и одити на селскостопанските фондове, развитие на селските райони

Тел. +32 2 2358 403

 

Транспорт, Телекомуникации и Енергетика

Г-жа Ваня Димитрова

Съветник, въздушен транспорт, ръководител на сектор „Транспорт и телекомуникации“

Тел. +32 2 2358 385

 

Г-жа Габриела Митова

Технически сътрудник, секретар-координатор на Съвет на ЕС по транспорт, телекомуникации и енергетика

Тел. +32 2 2358 448

 

Г-н Стефан Станчев

Съветник, морски транспорт

Тел. +32 2 2358 401

 

Г-н Георги Божинов

Втори секретар, въздушен транспорт

Тел. +32 2 2358 324

 

Г-жа Мирослава Борисова

Втори секретар, сухопътен, железопътен и автомобилен транспорт

Тел. +32 2 2358 324

 

Г-жа Антоанета Георгиева

Съветник, сухопътен, железопътен и автомобилен транспорт

Тел. +32 2 2358 324

 

Г-жа Златомира Тодорова

Трети секретар, сухопътен и железопътен транспорт

Тел. +32 2 2358 448

 

Г-жа Калина Димитрова

Първи секретар, телекомуникации и информационно общество, пощенски услуги, кибер въпроси

Тел. +32 2 2358 390

 

Г-н Лъчезар Василев

Първи секретар, телекомуникации и информационно общество, пощенски услуги, кибер въпроси

Тел. +32 2 2358 390

 

Г-жа Златина Николова

Съветник, телекомуникации и информационно общество

Тел. +32 2 2358 390

 

Г-жа Ели Канева

Съветник, телекомуникации и информационно общество

Тел. +32 2 2358 390

 

Г-н Светлогор Киров

Първи секретар, Киберсигурност,  Политики  за електронно управление в ЕС
Тел. +32 2 2358 389

 

Г-жа Светлана Шустер

Командирован от ЕК експерт, кибер въпроси, киберсигурност

 

Г-жа Петя Ичева

Първи секретар, конвенционална енергетика

Тел. +32 2 2358 396

 

Г-н Анри Дончев

Съветник, енергетика, конвенционална енергия, Енергиен съюз

Тел. +32 2 2358 396

 

Г-н Бартоломей Гурба

Командирован от ЕК експерт, енергетика

 

Г-н Станислав Стефанов

Съветник, атомна енергетика

Тел. +32 2 2358 400

 

Г-жа Ивелина Иванова

Втори секретар, атомна енергетика

Тел. +32 2 2358 400

 

Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси

Г-н Тодор Кръстев

Съветник, социална закрила, заетост, трудово право и социален диалог, ръководител сектор Труд и социална политика

Тел. +32 2 2358 325

 

Г-н Михаил Илиев

Втори секретар, Съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и защита на потребителите

Тел. +32 2 2358 384

 

Г-жа Маргарита Дилковска

Пълномощен министър, заетост, трудово право и социален диалог, ЕИСК

Тел. +32 2 2358 325

 

Г-н Раймонд Сапарев

Пълномощен министър, социална политика, трудова миграция и интеграция

Тел. +32 2 2829 253

 

Г-н Димо Илиев

Командирован от ЕК експерт по социална политика, трудова миграция и интеграция
Тел. +32 2 2829 423

 

Г-жа Златимира Добрева

Първи секретар, здравеопазване, лекарствени продукти и медицински изделия

Тел. +32 2 2358 402

 

Г-н Димитър Добрев

Втори секретар, обществено здравеопазване, лекарствени продукти и медицински изделия

Тел. +32 2 2829 402

 

Околна среда

Г-н Калин Илиев

Съветник, отпадъци, биоразнообразие качество на атмосферния въздух, ръководител на сектор Околна среда

Тел. +32 2 2358 436

 

Г-жа Диана Бакалова

Технически сътрудник, секретар-координатор на Съвет на ЕС по околна среда

Тел. +32 2 2358 392

 

Г-жа Дочка Василева-Кръстева

Първи секретар, химикали, управление на водите

Тел. +32 2 2358 4

 

Г-жа Силвия Бакърджиева

Първи секретар, изменение на климата, ГМО

Тел. +32 2 2358 393; +32 2 230 12 53

 

Г-н Радослав Лозанов

Трети секретар, изменение на климата

Тел. +32 2 2358 393; +32 2 230 12 53

 

Г-жа Емилия Краева

Съветник, международни въпроси на околната среда

Тел. +32 2 2358 380

 

Г-жа Славица Добрева

Командирован експерт от ЕК, околна среда, отпадъци, управление на водите, химикали

 

Г-жа Дамяна Стойнова

Командирован експерт от ЕК по международните аспекти на политиката за климата

 

Образование, младеж, култура, спорт

Г-жа Карина Ангелиева

Съветник, образование и научни изследвания, ръководител на сектор Образование и научни изследвания

Тел. +32 2 2358 391

 

Г-жа Невена Иванова

Секретар-координатор, младеж култура и спорт

 

Г-н Владимир Манолов

Първи секретар, научни изследвания и иновации

Тел. +32 2 2358 391

 

Г-жа Лора Махлелиева-Кларксън

Съветник, образование

Тел. +32 2 2358 382

 

Г-н Ясен Гюров

Първи секретар, образование
Тел. +32 2 2358 382

 

Г-жа Eвгения Блъскова

Съветник култура и аудиовизия, ръководител на сектора
Тел. +32 2 2358 394

 

Г-жа Живка Хаския

Втори секретар, култура, аудиовизия, интелектуална собственост

Тел. +32 2 2358 394

 

Г-жа Мария Стоева

Аташе, интелектуална собственост

Тел. +32 2 2358 394

 

Г-жа Марта Санагустин Рианзело

Командирован от ЕК експерт по авторско право

Тел. +32 2 2358 394

 

Г-жа Яна Топалова

Първи секретар, младеж и спорт

Тел. +32 2 2358 389

Постоянно Представителство на Република България
Address: 49, Square Marie-Louise, B-1000 Bruxelles
Телефон: +32 2 235 83 01
Факс: +32 2 374 91 88
Дежурни телефони за спешни случаи в извънработно време:
+32 2 235 83 00
+32 473 981 042


E-mail: Mission.BrusselsEU(at)bg-permrep.eu

Permanent Representation (PR) of the Republic of Bulgaria
Address: 49, Square Marie-Louise, B-1000 Bruxelles
Telephone: +32 2 235 83 01
Fax: +32 2 374 91 88
Phones in case of emergency out of working times:
+32 2 235 83 00
+32 473 981 042

E-mail: Mission.BrusselsEU(at)bg-permrep.eu