Gerb
Постоянна делегация на Република България към НАТО
Брюксел, Кралство Белгия

ПОСТОЯНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

Н.Пр. Иван Найденов, посланик
 

Цвета Минева  

Секретариат

 

Политическа служба

Георги Пенков

Заместник-постоянен представител

Мария Донска

Съветник, връзки с обществеността

Ирена Димитрова

Първи секретар                                   

Татяна Караджова

Първи секретар, секретар на Делегацията

Иван Сербезов

Втори секретар

Мария Янева

Трети секретар

Мария Делевска

Трети секретар

Атанас Цончев

Първи секретар, представител на МВР по проекта за нова Главна квартира на НАТО

Глория Стоянова

Трети секретар, представител на МВР по гражданско-аварийно планиране и гражданска защита

 

Служба по въпросите на отбраната

Ген.-лейт. Галимир Пехливанов

Пълномощен министър, военен представител във Военния комитет на НАТО и Военния комитет на ЕС

Старш.Георги Георгиев

Секретариат

Полк. Красимир Кънев

Заместник-военен представител във Военния комитет на НАТО

Теодора Генчовска

Съветник по въпросите на отбраната

Подп. Владимир Кабаиванов

Първи секретар, координатор по разузнаване

Подп. Иван Йорданов

Първи секретар, координатор по партньорството и човешките ресурси

Подп. Николай Бурлаков

Първи секретар, координатор по логистика и военния бюджет

Подп. Пламен Миланов

Първи секретар, координатор по стандартизация и оперативна съвместимост

Петко Александров

Първи секретар, координатор по политика по въоръжения

Диана Ванчева

Първи секретар, координатор по планиране на отбраната

Кап. ІІ ранг Недко Димитров

Първи секретар, координатор по командване, управление и комуникации

Бисерка Будинова

Първи секретар, координатор по ресурси и инфраструктура

Подп. Красимир Халваджиев

Първи секретар, координатор по ВВС и ПВО

 

Служба „Сигурност, комуникации и администрация”

Антон Борисов

Първи секретар, ССИ и завеждащ служба „СКА”

Красимир Кърджалийски

Първи секретар, заместник ССИ

Емил Марков

Първи секретар, ЗСК

Старши сержант Даниела Коцева

Завеждащ Обединена регистратура

 

Постоянна делегация на Република България към NATO
Адрес: NATO HQ, NG building, Blvd. Leopold III, Brussels - 1110
Тел.: +32 2 707 2880
Факс:
+32 2 707 2832 /Политическа служба/
+32 2 707 2820 /Служба по въпросите на отбраната/
Е-mail: Missionbrusselnatopp@mfa.bg

 

Permanent Delegation of the Republic of Bulgaria to NATO
Address: NATO HQ, NG building, Blvd. Leopold III, Brussels - 1110
Tel.: +32 2 707 2880
Fax:
+32 2 707 2832 /Political section/
+32 2 707 2820 /Defence section/
Е-mail: Missionbrusselnatopp@mfa.bg

 

Официална интернет страница на НАТО:

www.nato.int