Gerb
Постоянна делегация на Република България към НАТО
Брюксел, Кралство Белгия

ПОСТОЯНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

Н.Пр. Иван Найденов, извънреден и пълномощен посланик
 

Цвета Минева  

Секретариат- тел: 0032 2 707 28 80begin_of_the_skype_highlighting 

 

Политическа служба

Заместник постоянен представител

Eмил Ялнъзов, посланик

 

Веселин Николаев

Пълномощен министър

Златин Кръстев

Съветник

Ирена Димитрова

Първи секретар

Весела Стоева

Първи секретар, връзки с обществеността                               

Иван Сербезов

Втори секретар

Мария Делевска

Трети секретар, секретар на Делегацията

Глория Стоянова

Трети секретар

Атанас Цончев

Първи секретар

 

Служба по въпросите на отбраната

Ген.- лейт. Галимир Пехливанов

Пълномощен министър

Старшина Георги Георгиев

Секретариат

Полк. Красимир Кънев

Заместник-военен представител

Теодора Генчовска

Съветник по въпросите на отбраната

Подп. Владимир Кабаиванов

Първи секретар

Подп. Иван Йорданов

Първи секретар

Подп. Валери Димитров

Първи секретар

Подп. Николай Бурлаков

Първи секретар

Подп. Пламен Миланов

Първи секретар

Петко Александров

Първи секретар

Диана Ванчева

Първи секретар

Подп. Стефан Станчев

Първи секретар

Бисерка Будинова

Първи секретар

Подп. Красимир Халваджиев

Първи секретар

Полк. Константин Нестеров

Пълномощен министър

 

Служба „Сигурност, комуникации и администрация”

Иван Велчев

Трети секретар

Наталия Коликова

Първи секретар

Емил Марков

Първи секретар

Старши сержант Даниела Коцева

Сътрудник

Емилия Христова

Сътрудник

Наташа Баева

Сътрудник

Румен Апостолов

Сътрудник

 

Постоянна делегация на Република България към NATO
Адрес: NATO HQ, NG building, Blvd. Leopold III, Brussels - 1110
Тел.: +32 2 707 2880
Факс:
+32 2 707 2832 /Политическа служба/
+32 2 707 2820 /Служба по въпросите на отбраната/
Е-mail: Missionbrusselnatopp@mfa.bg

 

Permanent Delegation of the Republic of Bulgaria to NATO
Address: NATO HQ, NG building, Blvd. Leopold III, Brussels - 1110
Tel.: +32 2 707 2880
Fax:
+32 2 707 2832 /Political section/
+32 2 707 2820 /Defence section/
Е-mail: Missionbrusselnatopp@mfa.bg

 

Официална интернет страница на НАТО:

www.nato.int