Gerb
Постоянна делегация на Република България към НАТО
Брюксел, Кралство Белгия

ПОСТОЯНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

Н.Пр. Иван Найденов, посланик
 

Секретариат: Цвета Минева  – тел.: 0032 2 707 2880/ факс: 0032 2 707 2832

e-mail: delegation@bg-nato.be
 

Георги Пенков, заместник-постоянен представител - тел.: 0032 2 707 28 80 

Ген.-лейт. Галимир Пехливанов, военен представител

Секретариат: старшина Георги Георгиев - тел: 0032 2 707 2903/ факс: 0032 2 707 28 31

Росица Димитрова, съветник по въпросите на отбраната  - тел.: 0032 2 707 2822

Антон Борисов - тел.: 00322 7072912                        

Мария Донска, съветник, връзки с обществеността – тел.: 0032 2 707 2882, e-mail: mdonska@bg-nato.be

Ирена Димитрова, първи секретар                                   

Татяна Караджова, първи секретар, секретар на Делегацията

Иван Сербезов, втори секретар

Мария Янева, трети секретар

Мария Делевска, трети секретар

Глория Стоянова, трети секретар

Полк. Красимир Кънев, заместник-военен представител

Петко Александров

Бисерка Будинова

Диана Ванчева

Подп. Иван Йорданов

Подп. Ивайло Тоширов

Подп.Валери Димитров                 

Подп. Николай Бурлаков

Подп. Красимир Халваджиев       

Подп. Пламен Миланов                 

Капитан ІІ ранг Недко Димитров

Красимир Кърджалийски

Емил Марков

Атанас Цончев, първи секретар

Евгени Тодоров – тел.: 0032 2 707 2920

Васил Митков – тел.: 0032 2 707 2858

Пламен Кръстев – тел.: 0032 2 707 9771

Иво Велинов

Юлия Калинкова

Емилия Христова

Лиляна Ацева

 

Постоянна делегация на Република България към NATO
Адрес: NATO HQ, NG building, Blvd. Leopold III, Brussels - 1110
Тел.: +32 2 707 2880
Факс:
+32 2 707 2832 /Политическа служба/
+32 2 707 2820 /Служба по въпросите на отбраната/
Е-mail: Missionbrusselnatopp@mfa.bg

Permanent Delegation of the Republic of Bulgaria to NATO
Address: NATO HQ, NG building, Blvd. Leopold III, Brussels - 1110
Tel.: +32 2 707 2880
Fax:
+32 2 707 2832 /Political section/
+32 2 707 2820 /Defence section/
Е-mail: Missionbrusselnatopp@mfa.bg

 

Официална интернет страница на НАТО:

www.nato.int