Gerb
Постоянна делегация на Република България към НАТО
Брюксел, Кралство Белгия

ПОСТОЯНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

Н.Пр. Иван Найденов, посланик
 

Цвета Минева  

Секретариат

 

Политическа служба

Георги Пенков

Заместник-постоянен представител

Мария Донска

Съветник, връзки с обществеността

Ирена Димитрова

Първи секретар                                   

Татяна Караджова

Първи секретар, секретар на Делегацията

Иван Сербезов

Втори секретар

Мария Янева

Трети секретар

Мария Делевска

Трети секретар

Атанас Цончев

Първи секретар, представител на МВР по проекта за нова Главна квартира на НАТО

Глория Стоянова

Трети секретар, представител на МВР по гражданско-аварийно планиране и гражданска защита

 

Служба по въпросите на отбраната

Ген.- лейт. Галимир Пехливанов

Пълномощен министър

Старшина Георги Георгиев

Секретариат

Полк. Красимир Кънев

Заместник-военен представител

Теодора Генчовска

Съветник по въпросите на отбраната

Подп. Владимир Кабаиванов

Първи секретар

Подп. Иван Йорданов

Първи секретар

Подп. Валери Димитров

Първи секретар

Подп. Николай Бурлаков

Първи секретар

Подп. Пламен Миланов

Първи секретар

Петко Александров

Първи секретар

Диана Ванчева

Първи секретар

Подп. Стефан Станчев

Първи секретар

Бисерка Будинова

Първи секретар

Подп. Красимир Халваджиев

Първи секретар

Полк. Константин Нестеров

Пълномощен министър

 

Служба „Сигурност, комуникации и администрация”

Антон Борисов

Първи секретар, ССИ и завеждащ служба „СКА”

Красимир Кърджалийски

Първи секретар, заместник ССИ

Емил Марков

Първи секретар, ЗСК

Старши сержант Даниела Коцева

Завеждащ Обединена регистратура

 

Постоянна делегация на Република България към NATO
Адрес: NATO HQ, NG building, Blvd. Leopold III, Brussels - 1110
Тел.: +32 2 707 2880
Факс:
+32 2 707 2832 /Политическа служба/
+32 2 707 2820 /Служба по въпросите на отбраната/
Е-mail: Missionbrusselnatopp@mfa.bg

 

Permanent Delegation of the Republic of Bulgaria to NATO
Address: NATO HQ, NG building, Blvd. Leopold III, Brussels - 1110
Tel.: +32 2 707 2880
Fax:
+32 2 707 2832 /Political section/
+32 2 707 2820 /Defence section/
Е-mail: Missionbrusselnatopp@mfa.bg

 

Официална интернет страница на НАТО:

www.nato.int