Gerb
Постоянна делегация на Република България към НАТО
Брюксел, Кралство Белгия

ПОСТОЯНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

Н.Пр. Иван Найденов, извънреден и пълномощен посланик
 

Цвета Минева  

Секретариат - тел: 0032 2 707 28 80

____________________________________________________

ПОЛИТИЧЕСКА СЛУЖБА

 

Заместник постоянен представител

Георги Пенков, съветник

 

Веселин Николаев

Пълномощен министър

 

Златин Кръстев

Съветник

 

Весела Стоева

Първи секретар, връзки с обществеността       

                        

Марио Маринов

Първи секретар

 

Мария Делевска

Трети секретар, секретар на Делегацията

 

Глория Стоянова

Трети секретар

 

Атанас Цончев

Първи секретар

 

Елена Кирева

Аташе

 

СЛУЖБА НА ВОЕННИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ

Вицеадмирал Георги Фиданов

Пълномощен министър

 

Секретариат

Старшина Георги Георгиев

 

Полк. Здравко Пехливанов

Заместник-военен представител

 

Полк. Здравко Пехливанов

Заместник-военен представител

 

Подп. д-р Владимир Кабаиванов

Първи секретар

 

Подп. Данислав Шейтанов

Първи секретар

 

Подп. Николай Нинов

Първи секретар

 

Подп. Николай Николаев

Първи секретар

 

Подп. Даниел Дорохин

Първи секретар

 

СЛУЖБА НА СЪВЕТНИКА ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОТБРАНАТА

Теодора Генчовска

Съветник по въпросите на отбраната

 

Подп. Тодор Краев

Първи секретар

 

Подп. Денислав Ушовски

Първи секретар

 

Подп. Стефан Станчев

Първи секретар

 

Подп. Йорданка Стоянова

Първи секретар

 

Подп. Ивайло Иванов

Първи секретар

 

Полк. Евгений Йорданов

Първи секретар

 

СЛУЖБА „СИГУРНОСТ, КОМУНИКАЦИИ И АДМИНИСТРАЦИЯ”

Иван Велчев

Трети секретар

 

Наталия Коликова

Първи секретар

 

Ивелин Крумов

Втори секретар

 

Старши сержант Даниела Коцева

Сътрудник

 

Елена Ортакчийска – Апостолова

Сътрудник

 

Наташа Баева

Сътрудник

 

СЛУЖБА „ФИНАНСИ И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДДРЪЖКА“

Ренета Здравкова

Завеждащ финансово-административна служба

 

Слава Чорукова

Икономист, финанси

 

Румен Апостолов

Системен администратор

 

Постоянна делегация на Република България към NATO
Адрес: NATO HQ, NG building, Blvd. Leopold III, Brussels - 1110
Тел.: +32-2-707-2880 (Политическа служба)
+32-2-707-2903 (Служба на военния представител)
+32-2-707-2822 (Служба на съветника по въпросите на отбраната)
Факс:
+32 2 707 2832 (Политическа служба)
+32 2 707 2831 (Служба на военния представител)
+32 2 707 2820 (Служба на съветника по въпросите на отбраната)
Е-mail: delegation@bg-nato.be

 

Permanent Delegation of the Republic of Bulgaria to NATO
Address: NATO HQ, NG building, Blvd. Leopold III, Brussels - 1110
Tel.: +32-2-707-2880 (Political Section)
+32-2-707-2903 (Office of the Military Representative)
+32-2-707-2822 (Office of the Defence Counsellor)
Fax:  +32 2 707 2832 (PoliticalSection)
+32 2 707 2831 (Office of the Military Representative)
+32 2 707 2820 (Office of the Defence Counsellor)

Е-mail: delegation@bg-nato.be

 

Официална интернет страница на НАТО:

www.nato.int