Gerb


МЕРКИ СРЕЩУ ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА

В изпълнение на изискванията чл. 5а и чл. 5б от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, Министерството на външните работи публикува следните документи, които можете да намерите на интернет линковете към тях, както следва:

1. Правни актове на ЕС, налагащи ограничителни мерки за тероризъм или за финансирането му (2014 г. – 31 януари 2018 г.) - ТУК.

2.Допълнителна обща информация за ограничителни мерки (санкции) на ЕС -  ТУК

3. Приети резолюции на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации за налагане на санкции във връзка с тероризъм или с неговото финансиране, както и за промени в списъците на лицата по тези резолюции:

-          Резолюции на СС на ООН, които се наблюдават от Комитета по санкциите съгласно резолюция 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) относно ИДИЛ, Ал-Кайда и свързаните лица и организации;

(https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267)

-          Резолюции на СС на ООН, които се наблюдават от Комитета по санкциите съгласно резолюция 1988 (2011) относно физическите лица и организации, свързани с Талибаните;

(https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1988/resolutions)

-          Списък на лицата и организациите, обект на санкции съгласно резолюции 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) относно ИДИЛ, Ал-Кайда и свързаните лица и организации;

(https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list)

-          Списък на лицата и организациите, обект на санкции съгласно резолюция 1988 (2011) – лица, групи, организации, свързани с Талибаните, които представляват заплаха за мира, стабилността и сигурността в Афганистан.

(https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1988/materials)  

-          Консолидиран списък, съдържащ всички лица, групи и образования, обект на санкции от страна на СС на ООН, включително свързаните с тероризма;

(https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

3.      Решение № 445 от 3 юни 2016 г. за изменение и допълнение на Решение № 265 на Министерския съвет от 2003 г.  за приемане Списък на физическите лица, юридическите лица, групите и организациите, спрямо които се прилагат мерките по Закона за мерките срещу финансирането на тероризма - ТУК ;

4.      Консолидиран текст на списък на физическите лица, юридическите лица, групите и организациите, спрямо които се прилагат мерките по Закона за мерките срещу финансирането на тероризма – чл. 5, ал. 2 от ЗМФТ (Решение № 265 на МС от 23.04.2003 г.);

5.      УКАЗАНИЯ на Държавна агенция „Национална сигурност” за прилагане на мерки за противодействие и превенция на финансирането на тероризма.

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина