Gerb

Уведомяваме гражданите, че се предоставя допълнителна възможност за заплащане на дължимите такси за заверки и легализации в страната, по Тарифа №3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на МВнР по Закона за държавните такси.
 
Считано от 19 юни 2017 година заявителите на административни услуги могат да направят заплащането на  дължимите такси освен с ДТМ, и  с дебитни и кредитни карти (MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron, Borica) с използване на ПОС терминално устройство на гишетата за прием и регистриране на заявления за заверка и легализация на документи. 
 
ПОС терминални устройства за плащане с банкови карти функционират и в консулските служби в Лондон, Атина, Берлин, Рим, Милано, Хага, Валенсия, Одрин, Братислава, Франкфурт на Майн. Министерството на външните работи продължава да работи в посока оптимизиране на административните услуги за граждани. Скоро предстои инсталирането на ПОС терминали и в други консулски служби в чужбина.
 

ТАКСИ

За българи

Информация за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и министерството на правосъдието, дължими по Тарифа № 1 към Закона за държавните такси, можете да намерите ТУК.

 

Информация за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Тарифа № 3 към Закона за държавните такси, можете да намерите ТУК.

 

Информация за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на вътрешните работи по Тарифа № 4 към Закона за държавните такси, можете да намерите ТУК.

 

Информация за визови такси можете да намерите ТУК.

 

Информация за таксите и сроковете за легализиране и заверка на документи можете да намерите ТУК.

 

За чужденци


Информация за таксите за визи, които се събират в дипломатическите и консулски представителства на Република България в чужбина, можете да намерите ТУК.


При подаване на заявление за издаване на виза за летищен транзит или за краткосрочно пребиваване се събира такса в размер от 60 евро, а за деца на възраст между 6 и 12 години - в размер от 35 евро, освен ако е предвидено друго в закон, в международен договор, по който Република България е страна, в акт на Европейската общност/Европейския съюз, в споразумение на Европейската общност/Европейския съюз с трети страни или в акт на Министерския съвет.

При подаване на заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване (виза вид "D") по чл. 15, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България се събира такса в размер 100 евро, освен ако е предвидено друго в закон, в международен договор, по който Република България е страна, в нормативен акт на Общността или в акт на Министерския съвет.

При подаване на заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване по чл. 15, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България се събира такса в размер 200 евро, освен ако е предвидено друго в закон, в международен договор, по който Република България е страна, в нормативен акт на Общността или в акт на Министерския съвет.

ВНИМАНИЕ! СЪБРАНИТЕ ТАКСИ НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИ ОТКАЗ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗА.

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина