Gerb


българско гражданство

 

Гражданство за български граждани

Чрез дипломатическите и консулски представителства на Република България в чужбина могат да се подават документи до Министерство на правосъдието на Република България за:

  • Установяване наличието на българско гражданство
  • Възстановяване на българско гражданство
  • Освобождаване от българско гражданство

 

Повече информация можете да получите на интернет-страницата на Министерството на правосъдието на Република България (връзка към страницата на МП - ТУК), както и на телефоните и при посещение на място в задграничните представителства на Република България в съответните държави.

 

Придобиване на българско гражданство от чужденци

Чрез дипломатическите и консулски представителства на Република България в чужбина могат да се подават документи до Министерство на правосъдието на Република България за придобиване на българско гражданство. Повече информация можете да получите на интернет-страницата на Министерството на правосъдието на Република България (връзка към страницата на МП - ТУК)

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина