Gerb


Циркулярни ноти


54-00-13/02.05.2018 г. отн. Изискванията за снимките, които се представят при издаване на лични карти на членовете на персонала на мисиите и представителствата и членовете на техните семейства - ТУК

  • Правилник за издаване на българските лични документи - ТУК

  • Изисквания за снимките - ТУК


54-00-12/25.04.2018 г. отн. Информация за издаването на лични карти на членовете на персонала на мисиите и представителствата и членовете на техните семейства - ТУК


54-160-22/24.05.2018 г. отн. Девети традиционен турнир по голф "Дипломати и приятели" - ТУК

  • Формуляр за участие - ТУК
  • Покана - ТУК
  • Пакети за настаняване - ТУК

04-01-420/20. 03. 2018 г. отн. Вътрешни правила за движението на кореспонденцията  в Министерството на външните работи, постъпваща от или предназначена за Дипломатическия корпус в Република България - ТУК


54-00-8/28. 03. 2018 г. отн. Първи турнир по шахмат за дипломати за Купата на министъра на външните работи на Република България - ТУК


54-00-7/ 27. 03. 2018г. отн. Подаване на документите за възстановяване на платения данък добавена стойност и акциз - ТУК


54-00-6/ 20. 03. 2018 г. отн. кореспонденция на Дипломатическите мисии и Представителствата на международните организации, акредитирани в Република България - ТУК


55-00-21/ 20. 03. 2018 г. отн. Установената практика при провеждането на избори и откриване на избирателни секции от чужди държави на своя територия - ТУК


95-00-139/28.02.2018 г. отн. Вътрешни правила за движението на кореспонденцията в Министерството на външните работи, постъпваща от или предназначена за Дипломатическия корпус в Република България - ТУК
 

54-00-4/2018 г. отн. IX-то състезание по ски за дипломати и официални български представители за купата на министъра на външните работи на Република България - ТУК

  • Формуляр за участие - ТУК


54-27-58/2016 г. отн. Параметри на огнестрелните оръжия, които могат да бъдат носени и употребявани по време на охрана на чуждестранни официални делегации - ТУК


04-01-11/2017г. отн. Изменения и допълнения в българското законодателство, които засягат режима на влизане и пребиваване в РБ на служителите в ДКП и в представителствата на МО и на членовете на техните семейства - ТУК

21-00-61/2017 г. отн. Режим на използване на сградата на ВИП-А на Летище София - ТУК

21-00-66/2017 г. отн. Режим на използване на паркоместа, предназначени за дипломатически автомобили, на Летище София - ТУК

54-61-21/2017 г. отн. Процедури и изисквания за прием на служители на дипломатическите мисии и членовете на техните семейства за обучение във ВУЗ в Република България - ТУК

54-00-29/2017 г. отн. Реда и условията за ползване на ВИП залите на международните летища в България - ТУК

54-00-31/2017 г. отн. Избиране на Цвета Караянчева за председател на Народното събрание - ТУК

54-00-30/2017 г. отн. Ползване на места за паркиране - ТУК

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина