Gerb


Профил на купувача

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Данни за кореспонденция във връзка с възлаганe на обществени поръчки:
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
Адрес:1113, гр. София
ул. „Александър Жендов” №2
лица за контакти: Наталия Дикова, Мариела Муртева
тел. (02) 948 29 78, (02) 948 29 10
факс: (02) 948 20 45
eлектронна поща: Natalia.Dikova@mfa.bg; Mariela.Murteva@mfa.bg

 

 

В тази рубрика можете да намерите информация относно:

 

 

 

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина