Gerb


Профил на купувача

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Данни за кореспонденция във връзка с възлаганe на обществени поръчки:
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
Адрес:1113, гр. София
ул. „Александър Жендов” №2
лица за контакти: Атушка Маркова, Росица Илиева, Даниела Петрова
тел. (02) 948 24 34
факс: (02) 948 30 78
eлектронна поща: Atushka.MARKOVA@mfa.bg; Rosica.ILIEVA@mfa.bg

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина