Gerb


Профил на купувача

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Данни за кореспонденция във връзка с възлаганe на обществени поръчки:
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
Адрес:1113, гр. София
ул. „Александър Жендов” №2
лица за контакти: Атушка Маркова,
тел. (02) 948 24 34
факс: (02) 948 30 78
eлектронна поща: Atushka.MARKOVA@mfa.bg;
Веселина Бонева,
тел. (02) 948 28 08
електронна поща: veselina.boneva@mfa.bg
Деница Александрова,
тел. (02) 948 28 08
електронна поща: daleksandrova@mfa.bg
Веселина Баева,
тел. (02) 948 28 08
електронна поща: vesselina.baeva@mfa.bg

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина