Gerb


Сътрудничество за развитие и хуманитарна помощ

Стратегически документи:

  • Постановление № 234 от 1 август 2011 г. за политиката на Република България на участие в международното сътрудничество за развитие - ТУК
  • Средносрочна програма за развитие и хуманитарна помощ 2013-2015 - ТУК 
  • Средносрочна програма за развитие и хуманитарна помощ 2016-2019 - ТУК
  • Новият европейски консенсус за развитие „Нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще“ (2017/C 210/01) - ТУК

 

Насоки за кандидатстване по програма „Изграждане на административен капацитет и демократични институции” - ТУК

Формуляр за кандидатстване - ТУК

Формуляр за междинен отчет по изпълнение на проекти за развитие  - ТУК

Формуляр за финален отчет за изпълнение на проект за развитие - ТУК

Насоки за публичност и видимост на Българската помощ за развитие - ТУК

Вътрешни правила за условията и реда за набиране, оценка, подбор, одобрение и изпълнение на проекти по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, като официална помощ за развитие по двустранна линия - ТУК (.pdf) и ТУК (.doc)Покани за заявяване на интерес / Calls for Expression of Interest:
 

"Укрепване на административния капацитет на службите на омбудсманa в страните партньори Албания, Армения, Босна и Херцеговина, Грузия, Република Македония, Молдова, Косово, Сърбия, Украйна, Черна гора" със срок за за приемане на заявленията: 30 юни 2017 г. -ТУК
 
"Strengthening the administrative capacity of offices of the Ombudsmen in partner countries Albania, Armenia, Bosnia and Herzegovina, Georgia, Republic of Macedonia, Moldova, Kosovo, Serbia, Ukraine, Montenegro" with deadline for receipt of applications: 30 June 2017 - HERE
 

Отчети по проекти:

Project "Strengthening Community Care and Inclusive Education for Children With Disabilities in Georgia"

- Progress Report June 2017

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина