Gerb

29.12.2015
„Предоставяне на „В и К” услуги за нуждите на Министерство на Външните работи – ЦУ и сгради предоставени за стопанисване съгласно приложение №1"
2.10.2015
„Доставка на топлинна енергия за нуждите на Министерство на Външните работи – ЦУ и сгради предоставени за стопанисване съгласно приложение №1"
1.10.2014
"Осигуряване на писмени и устни преводачески услуги за нуждите на МВнР - ЦУ, съгласно техническо задание - неразделна част от документацията за участие"
1.10.2014
„Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства ”, Обособена позиция № 1: Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина