Gerb

31.10.2017
Министерство на външните работи, ул. „Александър Жендов” № 2, гр. София открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ...
13.10.2017
На основание т.4 от приложение № 3 към чл.13б от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина