Gerb


Обществено обсъждане

Рубриката „Обществено обсъждане” се поддържа на основание чл. 26 от Закона за нормативните актове. С нея се цели насърчаване на сътрудничеството между граждани, бизнес, неправителствени организации, от една страна, и експерти в Министерството на външните работи, от друга, при формулирането и разработването на законовите и подзаконовите нормативни актове, касаещи МВнР.

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина