Gerb

8.04.2016
Публична покана с предмет: „Сервизно обслужване на служебните автомобили, собственост на МВнР-ЦУ”
30.03.2016
Обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Осигуряване на настаняване, зали и кетъринг за провеждане на заключителните срещи на ...
2.02.2016
Обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет:„Доставка на принтерни консумативи за нуждите на електронната система за прием и обработка на ...
21.01.2016
Обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Застраховка на движимо и недвижимо имущество на МВнР на територията на Р България”

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина