Gerb

6.07.2018

Звеното за планиране и провеждане на граждански операции отправя покана за участие в първа заявка за 2018 г. за стажанти ...

4.06.2018

Звеното за планиране и провеждане на граждански операции към ЕСВД отправя покана за краткосрочно командироване на двама командировани национални ...

11.04.2018

Делегацията на ЕС в Република Молдова отправи покана за номиниране на командировани служители в Мисията на ЕС за ...

11.04.2018
Звеното за планиране и провеждане на граждански операции обяви Първа извънредна заявка за 2018 г. за принос към Мисията на ЕС в областта на върховенството ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина