Gerb


ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

Елена Шекерлетова, постоянен секретар
Тел.: +359 2 870 32 08; +359 2 948 21 01
Факс: +359 2 870 34 28
 


Калин Анастасов, главен секретар 

Тел.: +359 2 971 28 09
Факс: +359 2 948 30 72

 

 

Дирекция „Вътрешен одит“

Директор:  Иванка Джатева
Тел.:  +359 2 948 21 50
Е-mailIvanka.DJATEVA@mfa.bg

 

Инспекторат

Ръководител: Евгени Стойчев
Тел.: +359 2 948 29 61


ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция „Бюджет и финанси“

Директор:  Жасмина Ананаиева
Тел.: +359 2 971 75 77; +359 2 948 27 31
Факс.: +359 2 971 23 77
E-mail: Finances@mfa.bg

Структура

 • отдел „Бюджет”;
 • отдел „Счетоводство”;
 • отдел „Дипломатически представителства”.

 

Дирекция „Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване“

Директор: - Мая Андонова-Генова

Тел.: +359 2 948 25 61
E-mail:iis@mfa.bg

Структура

 • отдел „Държавни имоти”;
 • отдел „Обществени поръчки”;
 • отдел „Материално, транспортно и техническо осигуряване”.
 • отдел „Капитално строителство и ремонти”

 

Дирекция „Информационни и комуникационни системи“

Директор: Олег Стоянов,
Тел.: +359 2 948 2004

Структура:

 • отдел „Развитие на информационни системи и електронно управление”;
 • отдел „Информационно обслужване”.

Дирекция „Административно обслужване“

Директор: Румяна Коларова
Тел.:   +359 2 873 42 64;  +359 2 948 26 21;
Факс:  +359 2 870 11 75
E-mail:: Chancellery@mfa.bg

Структура:

 • отдел „Регистратура и секретариат”;
 • отдел „Деловодство и архив”.

 

Дирекция „Сигурност на дейността и информацията“

Директор: Димитър Иванов
Тел.: +359 2 948 2515
E-mailsecurity@mfa.bg

Структура:

 • отдел „Защита на информацията”;
 • отдел „Защита на дейността”;
 • звено „Комуникации”.

 

Дирекция „Човешки ресурси“

Директор: Любомир Тодоров

Тел.: +359 2 948 26 02
E-mail: Human.Resources@mfa.bg

Структура:

 • отдел „Кариерно планиране и развитие”;
 • отдел „Административно обслужване”;
 • отдел „Атестиране и работна заплата”.

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Генерална дирекция „Европейски въпроси“

Ръководител: Бойко Мирчев, генерален директор

Тел.: +359 2 948 23 53;
Факс: +359 2 973 36 04
E-mail:european.affairs@mfa.bg

 

Генерална дирекция „Политически въпроси“

Ръководител: Петко Драганов, генерален директор

Тел.: +359 2 948 21 03
Факс: +359 2 971 03 21
E-mail: fpcp@mfa.bg

 

Генерална дирекция „Глобални въпроси“

Ръководител: Пламен Бончев, генерален директор
Тел.: +359 2 948 29 80
Факс: +359 2 971 91 00
E-mail: DG_GlobalAffairs@mfa.bg 

 

Генерална дирекция „Двустранни отношения“

Ръководител: Костадин Коджабашев, генерален директор
Тел.: +359 2 948 21 06
E-mail: DG.Bilateral.Relations@mfa.bg

 

Дирекция „Азия, Австралия и Океания

Директор: Ангел Орбецов
Тел: +359 2 948 22 36,
Факс: +359 2 971 28 82

Е-mailAAO@mfa.bg

Структура:

 • отдел „Източна Азия, Австралия и Океания”;
 • отдел „Южна и Югоизточна Азия".

 

Дирекция „Америка"

Директор: Чавдар Жечев
Тел: +359 2 948 24 05
Факс: +359 2 971 28 72

Структура:

 • отдел „САЩ и Канада”;
 • отдел „Латинска Америка".

 

Дирекция „Близък изток и Африка“

Директор: Николай Николов
Тел.: +359 2 948 23 91; +359 2 870 21 37
Факс: +359 2 948 25 30
E-mail: BIA@mfa.bg

Структура:

 • отдел „Близък Изток и Северна Африка”
 • отдел „Африка на юг от Сахара"

 

Дирекция „ООН и сътрудничество за развитие“

Директор: Боян Белев
Тел.:  +359 2 948 23 68
Факс: +359 2 948 30 66
E-mail: un@mfa.bg

Структура:

 • отдел „Политически въпроси на ООН”;
 • отдел „Икономически, финансови и административни въпроси на ООН”;
 • отдел „Международно сътрудничество за развитие”;

 

Дирекция „Права на човека“

Директор: Мария Спасова
Тел.: +359 2 948 22 16
Факс:  +359 2 971 24 34
E-mail: Human.Rights@mfa.bg

Структура:

 • отдел „Права на човека”;
 • отдел „Международни хуманитарни организации”;
 • отдел "ЮНЕСКО".

 

Дирекция „Политики и институции на Европейския съюз“

Директор: Генка Георгиева
Тел.: +359 2 948 23 77
Е-mail: EU.Coordination@mfa.bg

Структура:

 • отдел „Политически и институционални въпроси на ЕС”;
 • отдел "Икономически и финансови въпроси на ЕС";
 • отдел „Координация на секторните политики на ЕС”.

 

Дирекция „Двустранно европейско сътрудничество“

Директор: Париса Попниколова
Тел.:
+359 2 948 22 28

 

Структура:

 • отдел „Първи европейски отдел”;
 • отдел „Втори европейски отдел”;
 • отдел „Трети европейски отдел”.


Дирекция „Югоизточна Европа“

Директор: Ангел Александров Ангелов
Тел.: +359 2 948 23 25
Факс: +359 2 948 30 87
E-mail: se.europe@mfa.bg

Структура:

 • отдел „Двустранно сътрудничество”;
 • отдел „Регионално сътрудничество”.


Дирекция „Обща външна политика и политика за сигурност на ЕС“

Директор: Йордан Първанов
Тел
.: +359 2 948 24 42
E-mail: cfsp@mfa.bg

Структура:

 • отдел „ОВППС - тематични досиета и отношения с трети страни”;
 • отдел „Обща политика за сигурност и отбрана”.

 

Дирекция „Политика за сигурност“

Директор: Драгомир Заков
Тел.: +359 2 948 22 44
E-mail : Int.security@mfa.bg

Структура:

 • отдел „НАТО”;
 • отдел „ОССЕ и регионална сигурност”;
 • отдел „Контрол на въоръженията и неразпространение”.

 

Дирекция „Източна Европа и Централна Азия“

Директор: Ганчо Ганев
Тел.: +359 2 948 23 11
Факс: +359 2 948 30 07
E-mail: easterneurope@mfa.bg

 

 

Дирекция „Международно право и право на ЕС“

Директор: Данаил Чакъров
Тел.: +359 2 948 28 31
E-mail: ILD@mfa.bg

Структура:

 • отдел „Международно право”;
 • отдел „Право на ЕС и процесуално представителство пред Съда на ЕС”.

 

Дирекция „Правна“

Директор: Светлана Стоянова
Тел.: +359 2 948 23 81

Структура:

 • отдел „Правно-нормативен”;
 • отдел „Процесуално представителство”.

 

Дирекция „Консулски отношения“

Директор: Димитър Арнаудов
Тел.: +359 2 948 23 65
Факс: +359 2 948 30 94
E-mail: consular@mfa.bg

Структура:

 • отдел „Двустранни консулски отношения и консулска защита”;
 • отдел „Консулско-правни въпроси, ЕС и Шенген”;
 • отдел „Национален визов център”;
 • отдел "Административно обслужване на гражданите"

 

Дирекция „Външнополитическо планиране, информация и координация“

Директор: Георги Василев
Тел.:  +359 2 948 27 00
Факс: +359 2 948 2487
E-mail: vpik@mfa.bg

Структура:

 • отдел „Планиране, отчетност и проекти”;
 • отдел „Информация, позиции и изказвания”.

 

Дирекция „Външноикономически отношения“

Директор: Маргарита Ганева
Тел.: +359 2 948 26 92
E-mail: vio@mfa.bg

 

Дирекция „Пресцентър“

Директор: Елеонора Димитрова

Тел.: +359 2 948 22 18
E-mail: info@mfa.bg

 

Дирекция „Ситуационен център“

Директор: Николай Цачев
Тел.: +359 2 948 30 49

Структура:

 • отдел „Управление на кризи”;
 • отдел „Оперативно дежурство”.

 

Дирекция „Държавен протокол“

Директор: Светлан Стоев
Тел.: +359 2 948 22 52
Факс: +359 2 971 31 72
E-mail: sp@mfa.bg

Структура:

 • отдел „Дипломатически протокол”;
 • отдел „Държавен церемониал”.

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина