Gerb


Формуляри

Приложение №1 - формуляр за издаване на карта на чужденец, акредитиран в Република България

Приложение №2 - формуляр за връщане на лична карта

Приложение №3 - формуляр за издаване на карта на почетен консул в Република България

Приложение №4 - формулярза възстановяване на ДДС и акциз за служебни нужди

Приложение №5 - формуляр за възстановяване на ДДС и акциз за лични нужди

Приложение №6 - формуляр за възстановяване на ДДС и акциз за безвъзмездни доставки

Приложение №7 - формуляр - Приложение №21 към чл. 110 от ППЗДДС

Приложение №8

- искане-декларация за внос на стоки  формуляр 1

- искане-декларация за внос на стоки  формуляр 2

- искане-декларация за внос на стоки  формуляр 3

Забележка: Формуляри 1, 2 и 3 на искане-декларация за внос на стоки се попълва само на хартия и се получава от митническото учреждение, оформящо вноса!!!

Приложение № 9 - искане за разрешение за внос и покупка, формуляри 1,2, 3

Забележка:Формуляри 1, 2 и 3 на искане за разрешение за внос на стоки се попълва само на хартия и се получава от митническото учреждение, оформящо вноса!!!

 Приложение №10 -  годишни лимити за алкохол и цигари

 Приложение № 11 - формуляр – Приложение №1 към чл.4а от ППЗАДС

 Приложение №12 - формуляр регистрация на МПС

 Приложение №13 - формуляр летищен пропуск

 Приложение №14 - формуляр носене на оръжие

Приложение №15 - формуляр снемане от отчет на МПС

 

Забележка:Всички формуляри се попълват и подават на български език!

Приложените формуляри на английски език служат само за сведение!

 

Поднасяме извинения за евентуално причинено неудобство при подаване на формулярите.

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина