Gerb


Протоколен справочник

Този справочник има за цел да предостави на дипломатическите и консулските мисии и представителствата на международни организации, акредитирани в Република България, информация за протоколната служба, практиките, изискванията, правната уредба и обема на предоставяните от Република България привилегии и имунитети, което би улеснило тяхната работа в страната.

Текст на справочника в електронен формат - ТУК

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина